Biřmování nás připodobňuje ke Kristu veleknězi

Vydání: 2012/21 Ke Svaté Hoře s tlukoucím srdcem, 26.5.2012, Autor: Václav Štaud

Jaký je ideální věk pro biřmování? Kdo všechno může biřmovat? Co je to křesťanská dospělost? Jak nás biřmování zapojuje do dějin spásy? O těchto a dalších otázkách hovoříme s vyučujícím na Katolické teologické fakultě UK v Praze, provinciálem českých dominikánů P. BENEDIKTEM MOHELNÍKEM.

 Jak máme správně chápat slova o uvedení pokřtěných do křesťanského života?

Křesťanský život je především životem v Kristu. Svátosti křtu, biřmování a eucharistie nás uvádějí – jinak také můžeme říct ponořují – do tajemství Krista, které vrcholí ve velikonočních událostech. Tyto události se soustřeďují kolem dvou pólů: třídení Kristova utrpení, smrti a zmrtvýchvstání; a Letnic. V evangeliu sv. Jana se mluví o poslání Syna a poslání Ducha Svatého. Dvě božské osoby díky tomu vstupují viditelným způsobem do dějin spásy. V poslání Syna se zjevuje nejen druhá božská osoba, ale také Bůh Otec. Poslání Ducha Svatého společně s Otcem a Synem završuje zjevení Nejsvětější Trojice. Bůh se nám dává tímto způsobem dokonale poznat v okamžiku, kdy nám nabízí plnou účast na svém božském životě. Celé dílo spásy dosahuje svého vrcholu právě v těchto viditelných posláních Syna a Ducha Svatého.

 Zapojují nás svátosti křtu a biřmování do dějin spásy?

Svátost křtu svými obřady odkazuje na Kristovu smrt a zmrtvýchvstání. Podobně obřady svátosti biřmování odkazují na Letnice. Tyto dvě svátosti jsou událostmi, jimiž jsme osobně zapojeni do dějin spásy. Stejné události, které konstituují tyto dějiny, se jakoby opakují pro jednoho každého křesťana. Na křtu a biřmování stojí naše křesťanská existence. Tento nový život je potom živen a rozvíjen chlebem života – eucharistií.

 Pro biřmování jsou užívány i další názvy. Co nám říkají?

Různá jména pro jednu a tutéž svátost obvykle vyjadřují bohatost jejího obsahu. Například výraz pečeť Ducha Svatého odkazuje na svátostný charakter. Jeho důležitost podtrhl ve svém učení Druhý vatikánský koncil. Svátostnými charaktery křtu a biřmování jsme připodobněni ke Kristu veleknězi, a můžeme se tak podílet na bohopoctě, kterou oslavuje Otce.

 Proto lze i u nás laiků hovořit o účasti na Kristově kněžství?

Církev je jakožto mystické tělo Kristovo kněžským lidem. Jedinou obětí Nového zákona je dokonalá duchovní oběť sebe sama, kterou Ježíš Kristus přinesl ve svém velikonočním tajemství. Když církev slaví eucharistii, zpřítomňuje tuto oběť a věřící, kteří jsou křtem a biřmováním vybaveni k účasti na Kristově kněžství, přinášejí svůj život jako duchovní oběť, kterou oslavují Boha a vstupují do společenství s ním.

 Výraz „křesťanská dospělost“ je zřejmě spíše symbolický…

Křesťanskou dospělostí se rozhodně v souladu s církevní tradicí nemyslí přirozená dospělost příjemců svátosti biřmování. Dospělost se obecně projevuje schopností předávat život. To platí i na duchovní rovině. Díky svátosti biřmování jsme připodobňováni Kristu, který v síle Ducha Svatého rozlévá život milosti na všechny lidi. Církev a každý její člen má podíl na tomto Ježíšově poslání. Bez ohledu na věk a životní stav se to týká všech křesťanů – a právě svátost biřmování je k tomuto úkolu vybavuje.

 V čem spočívá pokoncilní reforma biřmovacího obřadu?

Obřad svátosti biřmování byl v západní církvi vždy velmi jednoduchý. Jeho úprava po Druhém vatikánském koncilu kromě již zmíněné spojitosti se svátostí křtu výrazněji odkazuje na osobu Ducha Svatého. A to zdůrazněním gesta vkládání rukou při prastaré modlitbě nad biřmovanci a novou formulí „přijmi pečeť daru Ducha Svatého“, spojenou s pomazáním biřmovance křižmem na čelo. Tato formule má svůj původ v byzantské liturgii.

 Kdo může být udělovatelem kromě diecézního biskupa?

Svátost biřmování tradičně uděluje biskup jako nástupce apoštolů. O nich v Písmu svatém čteme, že se modlili nad nově pokřtěnými a vkládali na ně ruce, aby jim udělili dar Ducha Svatého. Biskup však může k udělování svátosti pověřit kněze.

 Co je to křižmo a jaký je jeho význam?

Svátost biřmování se vždy uděluje pomazáním křižmem, což je směs olivového oleje a balzámu. Tento posvátný olej světí biskup na Zelený čtvrtek dopoledne, aby se jím po celý rok udílela tato svátost.

 Jaký je ideální věk biřmovanců?

Církevní tradice stanovuje, že biřmování se má u dospělých udělovat hned po křtu. V případě pokřtěných dětí v době, kdy začínají užívat rozum. Je to u nich stejná podmínka jako pro první svaté přijímání. Za takový věk se považuje asi sedm let. S užíváním rozumu i poměrně malé děti postupně přejímají zodpovědnost za svůj křesťanský život. Výrazem toho je běžná praxe, že se děti v tomto věku připravují ke svátosti smíření, dříve než přistoupí poprvé k eucharistickému stolu.

 Ale v evropských zemích jsou doporučení biskupských konferencí ohledně věku biřmovanců podstatně jiná.

Biskupské konference mají právo stanovit pro udělování biřmování věk pozdější. V průběhu minulého století se udílení biřmování postupně posouvalo. Vedly k tomu především pastorační požadavky katechetické formace dospívající mládeže ve stále sekulárnějším prostředí. Důraz je kladen i na větší zapojení laiků do života církve. Mnohé diecéze na světě se ale pokoušejí nalézt pastorační modely, které by více odpovídaly teologické povaze biřmování. U nás je biskupskou konferencí stanoven věk pro udělení svátosti biřmování na čtrnáct let.

 Je rozdíl mezi úkoly kmotra biřmovacího a křestního?

Kmotr u křtu i u biřmování by měl být tentýž. Tímto požadavkem se zdůrazňuje spojitost obou svátostí křesťanské iniciace. Úlohou kmotra je doprovázet v křesťanském životě a být oporou. Je správné, když se kmotr zapojí také do přípravy svého kmotřence na přijetí svátostí.

Sdílet článek na: 

Sekce: Rozhovory, Články

Diskuse

V diskuzi není žádný příspěvek. Diskuze již byla uzavřena.
Aktuální číslo 17 20. – 26. dubna 2021

Mnich Dominik rozšířil české nebe

V jednom z nejstarších klášterů na Apeninském poloostrově, v cisterciáckém opatství Casamari, se minulou sobotu uskutečnila beatifikace šesti místních mnichů z 18. století…

celý článek


Uprchlíci z kolébky církve u nás

Na světě žije přibližně devět milionů Arménů. Dvě třetiny z nich mimo svou vlast v diasporách po celém světě. A dva tisíce v Česku. Jak se jim u nás daří?

celý článek


„Nádherně zpackaný život“

Nevysoká postava. Přesto nepřehlédnutelný. Brýle na výrazném nose. Klobouk. Sporý, energický, nezdolný. Mírně předkloněn, s aktovkou za zády. Uctivý a galantní k ženám,…

celý článek


Nový KT ke stažení zdarma vždy od soboty

Vážení čtenáři Katolického týdeníku, po dobu mimořádných vládních opatření, která mají opět omezit šíření nákazy koronavirem, jsme se rozhodli Vám naše/vaše…

celý článek
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021

© Katolický týdeník 2004 - 2018, všechna práva vyhrazena     Mapa webu RSS kanál XML Sitemap  |  Online platby přes GoPay