Až v 80 % případů lze slepotě předejít

Vydání: 2015/15 Urbi et orbi: Aby ustal lomoz zbraní, 7.4.2015, Autor: Jan Bárta

Příloha: Světlo pro svět

Čím se organizace Světlo pro svět zabývá? Komu pomáhá a jak její působení vypadá? To vysvětluje její ředitel Dr. Ing. Čestmír Hrdinka, který v neziskovém sektoru pracuje už 15 let.
 
Zrak je branou pro většinu informací, se kterými se setkáváme. Snímky v příloze archiv SVĚTLO PRO SVĚT
 
Název vaší organizace SVĚTLO PRO SVĚT většině věřících připomene citaci z evangelia svatého Matouše: „Vy jste světlo světa.“ Proč zrovna tento název? Jaká vaše činnost se za tímto názvem skrývá?
 
SVĚTLO v názvu organizace představuje slovo ve svém původním významu, neboť se snažíme navracet lidem zrak. Pokud nevidomí podstoupí operaci šedého zákalu a potom znovu uvidí, zří světlo, světlo světa, a to doslovně. SVĚTLO PRO SVĚT tyto oční operace zprostředkovává.
 
SVĚTLO lze číst i přeneseně, jako světlo naděje. Naděje, kterou přinášíme. V rozvojovém světě žije až 90 % nevidomých a zrakově postižených. Dobrou zprávou je, že až v 80 % případů lze slepotě předejít nebo ji úspěšně léčit. Z toho čiší naděje, že budeme schopni pomoci.
 
Druhá část názvu SVĚT značí, že pomáháme po celém světě. SVĚTLO PRO SVĚT je součástí mezinárodní konfederace a dohromady podporujeme přes 180 projektů na čtyřech kontinentech – v Africe, Asii, Jižní Americe a ve východní Evropě.
 
Vaše pomoc směřuje především do Afriky. Proč zrovna tam?
 
Naší snahou je podporovat nejchudší země a regiony na světě, kde se často pomoci nedostává. Země, kde podporujeme projekty, patří mezi ty na úplném konci hodnocení dle Indexu lidského rozvoje. Není náhodou, že nejvíce jich je v Africe.
 
Celosvětově jde na projekty v Africe 62 % naší podpory. Dary z české republiky pomáhají devíti projektům v Etiopii, Burkině Faso a Rwandě.
 
Představte si, že by na každý kraj v České republice připadal jeden oční lékař. Taková je situace v afrických zemích, kde pomáháme. U nás, když se nám zhorší zrak, objednáme se k očnímu lékaři. Zjistí-li šedý zákal, ještě v raném stadiu nás pošle na běžný chirurgický zákrok, který trvá 20 minut. V Africe jsou oblasti, kde ani očního lékaře neznají a kde někteří lidé jsou kvůli šedému zákalu slepí po mnoho let. Často se dozví o možnosti znovu vidět až díky podpoře SVĚTLA PRO SVĚT.
 
Jak se taková pomoc nevidomým uskutečňuje?
 
Naše pomoc je různorodá. Například do odlehlých oblastí vysíláme tzv. mobilní týmy, které se skládají z očního lékaře – oftalmologa, zdravotních sester a řidiče. Takto například vyjíždí lékařský tým z oční kliniky v etiopském Yirgalemu do horských oblastí či k jižní hranici s Keňou. Sám jsem měl možnost se jednoho takového výjezdu do horské vesničky Bursa, ležící ve výšce 2 600 metrů nad mořem, zúčastnit.
 
Nikdy dopředu neodhadnete, kolik bude pacientů. Jak mi cestou vysvětlil Demeke Fantaye, specialista na operaci šedého zákalu, záleží například na tom, zda bude pršet. Když prší, je cesta nesjízdná nejen pro auta, jichž však je jak šafránu, a zároveň ztěžuje pohyb oslům a mulám, které jsou nejčastějším místním dopravním prostředkem. Na nich přijíždějí pacienti ze vzdálenosti až 20 km. Pokud prší, nezvládnou to.
 
Kromě výjezdních týmů podporujeme provoz očních klinik, např. v Butajiře, Zeway nebo v Arba Minch v Etiopii či ve rwandské Kabgayi. Podporujeme také školení místních očních lékařů, neboť zastáváme názor, že by se měli školit místní lidé a budovat místní kapacity.
 
Naše převažující činnost je v oblasti prevence a léčby slepoty, nicméně pomáháme i jinak zdravotně postiženým. Ve městě Arba Minch podporujeme rehabilitační centrum, v Addis Abebě zase zapojování sluchově postižených dětí do normální školní výchovy v rámci inkluzivního vzdělávání.
 
Jak se vám daří zvát k podpoře české dárce, kteří rádi začasté připomínají, že potřebných u nás doma je přece taky dost?
 
Ano, i v České republice je prostor k pomáhání a my jsme rádi, když lidé pomáhají doma. Nicméně potřeba, rozměr a dopad pomoci v Africe jsou nesrovnatelné. Operace šedého zákalu v afrických podmínkách stojí 800 Kč, což není mnoho, uvážíme-li, že tím můžeme vrátit zrak člověku. Pro mnohé místní je i tohle však příliš a nemohou si to dovolit. Někteří by si to dovolit mohli, ale ti zase nevědí, že slepotu lze v mnohých případech odstranit, anebo není, kdo by operaci provedl.
 
Naštěstí se zdá, že si to mnozí v České republice uvědomují a rádi pomůžou. Svědčí o tom i dlouhodobý zájem našich dárců, kterých máme přes deset tisíc.
 
Máte za to, že podpora dárců prostřednictvím pomoci organizace SVĚTLA PRO SVĚT opravdu dokáže účinně měnit životy obyčejných lidí v Africe k lepšímu?
 
O tom, že podpora našich dárců dokáže měnit život obyčejných lidí v Africe, jsem přesvědčen. Viděl jsem to na vlastní oči. Často si ani neuvědomujeme, že navrácení zraku starší osobě pomáhá i dalším. Tím, že člověk získá zrak, může znovu pomoci rodině, například na poli či v domácnosti. Dále to znamená, že dítě v rodině, které se staralo o nevidomého dědečka či babičku, může opět chodit do školy.
 
Pro zdravotně postižené, kteří těžko hledají práci, nabízíme určité „mikropůjčky“, aby si mohli otevřít jednoduchý obchod, začít péci a prodávat placky a tím si zajistit základní obživu.
 
V minulosti jsme financovali především konkrétní projekty, např. operaci očí či rehabilitaci po úraze. Dospěli jsme ale k názoru, že to nestačí. Dnes se kromě jednotlivých projektů zaměřujeme na systémovou podporu lidí s postižením. To v praxi znamená, že se snažíme jednat s různými organizacemi, místní správou i vládami, aby nastavily podmínky tak, že se lidé s postižením budou moci lépe zapojit do společnosti. Vystuduje-li neslyšící dítě díky naší podpoře školu, chceme, aby to tím nekončilo, ale aby si také mohlo najít práci.
 
Jak zajišťujete „zpětnou vazbu“, jinak řečeno, jak konkrétně informujete dárce o tom, kam jejich peníze jdou a na co jsou vynakládány?
 
Spolupracujeme s místními sdruženími, s očními klinikami, rehabilitačními centry a státní správou. Podmínkou spolupráce je nastavení určitých cílů, kterých projekt dosáhne (např. počet provedených operací šedého zákalu) a povinný finanční audit partnerské organizace, abychom měli kontrolu, že prostředky byly skutečně efektivně vynaloženy.
 
V Etiopii máme místní kancelář, která dohlíží na projekty a je s partnery v pravidelném kontaktu. Zpravidla jednou až dvakrát ročně jede zástupce kanceláře na monitorovací cestu do Afriky.
 
Také česká kancelář SVĚTLA PRO SVĚT prochází ročním auditem u renomované auditorské firmy Deloitte. Popis projektů, na něž naši dárci přispívají, pravidelně zveřejňujeme ve výroční zprávě, která je přístupná na našich webových stránkách.

 

Sdílet článek na: 

Sekce: Články, Speciály, PřílohyAktuální číslo 38 19. – 25. září 2023

30 let spojují Východ se Západem

V Mnichově se sešli 12.–14. září příznivci, dárci i příjemci pomoci nadace Renovabis. Ta již 30 let podporuje křesťanské projekty ve střední a východní Evropě.…

celý článek


Slovenská mise kardinála Parolina

Státní sekretář kardinál Pietro Parolin – „druhý muž Vatikánu“ navštívil minulý týden Slovensko. Tři dny zde putoval ve stopách papeže Františka přede dvěma lety.

celý článek


Domov a přijetí budou vždy v kurzu

Diecézní centra života mládeže vznikala před třiceti lety s nadšením ze svobody. Zakladatel a první vedoucí centra Vesmír v královéhradecké diecézi Mons. PAVEL ROUSEK…

celý článek


Jak měnit čtvrť k lepšímu?

Pomalými krůčky ke změně k lepšímu, která vytrvá, by se dala charakterizovat myšlenka „komunitní práce“, která vtahuje obyvatele vyloučených lokalit do veřejného…

celý článek
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023

© Katolický týdeník 2004 - 2018, všechna práva vyhrazena     Mapa webu RSS kanál XML Sitemap  |  Online platby přes GoPay