Abychom lépe rozuměli Bibli

Vydání: 2019/43 Církev se modlila za misie, 22.10.2019, Autor: Alena Scheinostová

Budeme při mši brzy slyšet jiné znění Písma? Aby biblická čtení reflektovala vývoj jazyka i pokrok v porozumění Bibli, o to se snaží Český liturgický překlad. Hovořili jsme s P. JANEM ŠLÉGREM, jedním z těch, kdo na revizi liturgického překladu Písma pracují.

 
Ilustrační snímek. Archiv KT

Co všechno má nový liturgický překlad obsáhnout? Jde o nové převedení celé Bible?

Pokoncilní období znamenalo na poli liturgické obnovy velmi mnoho práce. A příprava liturgických knih zahrnovala i přípravu biblických perikop (úryvků z Písma zařazených na daný den do liturgie – pozn. red.). V tomto ohledu odvedl velký kus práce dr. Václav Bogner se svými spolupracovníky. Nový zákon pro liturgické použití přeložili kompletní, protože co do rozsahu je menší a při liturgii se používá prakticky celý. Ale ze Starého zákona pořídili překlad pouze těch perikop, které byly potřebné pro lekcionář mešní a denní modlitby církve. Přeložit Starý zákon jako celek nebylo možné zejména ze zdravotních a personálních důvodů.

Současná práce na liturgickém překladu Písma, která začala v roce 2017, má za cíl revidovat stávající liturgický překlad a přeložit i ty části Starého zákona, které se v liturgii nepoužívají. Výsledkem tedy bude ucelený překlad Bible, z něhož se pak budou čerpat příslušné pasáže pro jednotlivé lekcionáře. Tento překlad se promítne například i do antifon mešních formulářů.

Proč je třeba takového překladu?

Především ze dvou důvodů. Jeden souvisí s vývojem živého jazyka – ten je potřeba po určitém období reflektovat i v posvátném textu. Druhý je spojen s biblickým bádáním, které průběžně pokračuje. Biblický text, který se dnes používá při liturgii, je z mnoha pohledů vydařeným překladem, což je velikou výzvou i pro naši práci.

Co z existence nového překladu vyplyne v praxi? Kdy se v kostelích dočkáme novot?

Za velmi cenné považuji už to, že bude k dispozici liturgický překlad celého Starého i Nového zákona. Po dokončení tohoto díla a jeho potřebného schválení nadejde nezbytné období, kdy se bude pracovat například na nových lekcionářích. Pak bude úkolem příslušné církevní autority, aby upřesnila, odkdy nové lekcionáře nahradí ty předchozí.

Nedávno se – vzhledem ke změnám v okolních zemích – diskutovalo i o potřebě zrevidovat text Otčenáše. Bude se to týkat i nás?

Je pravda, že z jazykového hlediska obsahuje modlitba Otčenáš některá slova a slovesné vazby, které se v češtině dávno nepoužívají. Pokud však vím, Česká biskupská konference o revizi textu této modlitby, která má i ekumenický rozměr, neuvažuje.

Přinese nový překlad i změněný pohled například na některé Ježíšovy výroky, biblické události atd.?

Ve stávající verzi je několik míst, o nichž biblisté vědí, že je potřeba jejich znění upřesnit. Ale přesnější odpověď na tuto otázku bude možné dát až po dokončení překladu celého Písma. Mezi požadavky Kongregace pro bohoslužbu a svátosti v instrukci Liturgiam authenticam z roku 2001 patří třeba jak kontinuita, pokud jde o jména osob i míst, tak důležitost evangelií a žalmů jakožto knih, jejichž obsah mnoho křesťanů zná zpaměti.

Od léta už je dostupná mobilní aplikace „Bible – český liturgický překlad“. Jak to, když překlad ještě není hotov?

Aplikace zatím obsahuje stávající znění. Novým textem bude obsah této aplikace nahrazen až po dokončení překladu. Z praktických důvodů byla už nyní spuštěna pod názvem „ČLP“ (tedy Český liturgický překlad, což je od léta název práce na celém tomto díle), aby přechod na revidovaný překlad byl později uživatelsky co nejplynulejší.

Kdo na Českém liturgickém překladu pracuje a co taková práce obnáší?

Práci iniciovala Česká biskupská konference, určité požadavky na její průběh a styl překladu jsou obsaženy právě v instrukci Liturgiam authenticam. V pracovních skupinách jsou zastoupeni jak biblisté, tak bohemisté a znalci dogmatiky a liturgiky; neméně důležitou součástí našich jednání je přítomnost jednoho z biskupů Zdenka Wasserbauera. V letošním roce na celém díle pracuje šestnáct lidí.

V závislosti na konkrétní knize Písma svatého pracujeme s řeckým či hebrejským textem, neodmyslitelnou součástí naší práce je latinský text Neovulgáty jako text pomocný, protože tento latinský překlad je uváděn v latinských liturgických knihách. Na některých místech může být také určitou inspirací například nový německý liturgický překlad Písma a mnohé jiné moderní překlady – i ty české.

Kdy lze očekávat dokončení?

Překlad zabere podle optimistického odhadu pět let, ale těžko se to předvídá. Zájemci mohou naši práci blíže poznat díky článkům na webu liturgie.cz, první by se měl objevit i v jednom z letošních čísel mezinárodní katolické revue Communio.

ALENA SCHEINOSTOVÁ

 


 

Sdílet článek na: 

Sekce: ČlánkyAktuální číslo 39 26. září – 2. října 2023

Na křižovatce civilizací v Marseille

Důraz na téma migrace a soužití lidí z různých kultur kladl papež František při svém dvoudenním pobytu ve francouzské Marseille (22. a 23. září). Znovu se tak vydal…

celý článek


Tři kroky k vnitřní svobodě

„Nemůžeme se stát opravdu svobodnými, pokud nepřijmeme, že ne vždy jsme svobodní,“ říká P. Jacques Philippe, který byl letos hlavním hostem na charismatické konferenci v Brně.

celý článek


Najít pokoj v tekuté společnosti

Jak budeme pěstovat dar pokoje my – křesťané 21. století? Tuto otázku rozebíral opat novodvorského trapistického kláštera na Fóru o míru v benediktinském opatství Pannonhalma…

celý článek


Tajemný host, zkouška pro farnost

Když do vaší farnosti přijde nevěřící, čeho si všimne, jak se bude cítit? Bude rozumět tomu, co se kolem děje? A s jakými pocity bude odcházet? Napovědět může nový…

celý článek
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023

© Katolický týdeník 2004 - 2018, všechna práva vyhrazena     Mapa webu RSS kanál XML Sitemap  |  Online platby přes GoPay