Číslo 2007/49 Všechna starší čísla

Než se Ježíš narodil

Zasněžená Svatá Hora a její nové varhany, které o Vánocích požehná kardinál Miloslav Vlk, vévodí barevné svatohorské příloze, a tedy i titulní straně nového čísla Katolického týdeníku. Jak to řeší biskup František Lobkowicz, když ho nazvou uprostřed léta Mikulášem, napoví titulní strana KT, která informuje i o závěru Roku brněnské diecéze a o výročí vzniku arcidiecéze olomoucké. Tamní arcibiskup se v rámci domácího zpravodajství věnuje homiletickému projektu Učící se církev. Zahraniční strana si všímá celorakouského spolku Pro-Christkind (Pro Ježíška), který už několik let bojuje proti importu Santy Klause. Než se Ježíš narodil – tak zní název tématu KT, které přibližuje dobu Kristova příchodu na svět i mesiášská avíza ve Starém zákoně. Nabízí mj. článek o astronomických dovednostech izraelského národa Kristových časů. Proč tykáme Bohu a svatým? - napoví odpovědny. Kulturní strana nabízí recenzi Biblického atlasu a představuje slovník Cestami křesťanské politiky. KT byl tentokrát na návštěvě ve farnosti Praha-Žižkov. Noviny uzavírá rozhovor s přírodovědcem Pavlem Nováčkem (nejen) o zdravotním stavu naší planety.

Svatá Hora dostane malé velké varhany

Téma týdne

Svatá Hora dostane malé velké varhany

Na jihu Čech, v borovanské dílně Vladimíra Šlajcha, nyní dokončuje tým řemesl- níků pod vedením mistra varhanáře stavbu unikátního nástroje. Ten pak během adventní doby poputuje do chrámu, pro který ho vyrábějí – na nejznámější…

celý článek


Z čísla vybíráme

Štědrost sv. Mikuláše stále inspiruje

Štědrost sv. Mikuláše stále inspiruje

Často již mnoho dnů před svátkem biskupa sv. Mikuláše hlásí půjčovny…


Závěr Roku brněnské diecéze

Závěr Roku brněnské diecéze

„Brno má důvod k oslavě a vděčnosti. A já jsem…Mesiáš se narodil do nuzných poměrů okupované země

Mesiáš se narodil do nuzných poměrů okupované země

Lidstvo stálo na prahu nové epochy. A vůbec nikdo to netušil.…


Mše svatá nemusí být za každou cenu v kostele

Mše svatá nemusí být za každou cenu v kostele

Obzvláště v zimě se můžeme setkat s problémem, že v prázdném…
Náhled titulní strany není k dispozici.

Chcete si přečíst online podobu tohoto čísla?

Objednejte si elektronické předplatné zde.

Další články z čísla

Stará Říše jako magnet

Vydání: 49, 4.12.2007, Autor: Aleš Palán
Příloha: Doma

celý článek


Veletrh pro celou rodinu

Vydání: 49, 4.12.2007
Příloha: Doma

celý článek


Polévková lžíce jako kalich

Vydání: 49, 4.12.2007
Příloha: Doma

Otec Rudolf Dušek, člen Tovaryšstva Ježíšova, oslavil před pár dny své devadesátiny. Narodil se 20. listopadu 1917 v Praze – Nuslích. Studoval filozofii, teologii, latinu a historii. V letech 1944–1945 byl vězněn nacisty, v letech 1950–1960 komunisty. V současné době pobývá v rezidenci Tovaryšstva Ježíšova u sv. Ignáce v Praze.

celý článek


Ledňáček na cestě z fary do kotelny

Vydání: 49, 4.12.2007, Autor: Radek Gális
Příloha: Doma

celý článek


Díky víře zatím nepropadám zoufalství

Díky víře zatím nepropadám zoufalství

Vydání: 49, 4.12.2007, Autor: Zita Chalupová

S přírodovědcem Pavlem Nováčkem o rozvojové spolupráci, klimatických změnách, udržitelném rozvoji a horské turisticeProblémy související s životním prostředím, jeho zkoumáním či ochranou, a rozvojová spolupráce, to jsou hlavní oblasti zájmu vysokoškolského pedagoga a environmentalisty RNDr. Pavla Nováčka. Na konci 90. let pracoval v Centru interdisciplinárních studií při Univerzitě Palackého v Olomouci. Z jeho podnětu začal již v roce 2000 vznikat ve spolupráci s katedrou geografie na Přírodovědecké fakultě UP obor mezinárodní rozvojová studia. Se začátkem letošního akademického roku byla otevřena samostatná katedra rozvojových studií. Pavel Nováček se stal jejím vedoucím.

celý článek


Žižkovský Strom splněných přání

Žižkovský Strom splněných přání

Vydání: 49, 4.12.2007, Autor: Aleš Palán

Jednaosmdesátiletá paní Marie by si pod stromeček přála knihu o pěstování rostlin. Roční Honzík zase plenky a malou hračku. Další lidé by chtěli sadu barevných talířů, osušku, koloběžku nebo puzzle. Jejich přání jim v rámci akce Strom splněných přání vyplní žižkovští farníci.

celý článek


Putování po biblických zemích

Vydání: 49, 4.12.2007

Před Vánocemi se obvykle objeví nějaká výpravná publikace, která reflektuje náboženská témata. Vydavatel sází na to, že věřící po ní sáhnou jako po vhodném a zároveň reprezentativním dárku pod stromeček a zamhouří oko nad její cenou. Nejinak je tomu i letos. Publikace, která na sebe v tomto směru nejvíc upozorňuje, vyšla v nakladatelství Fortuna Libri a nese název Biblica s vysvětlujícím podtitulem Biblický atlas.

celý článek


Mše svatá nemusí být za každou cenu v kostele

Mše svatá nemusí být za každou cenu v kostele

Vydání: 49, 4.12.2007

Obzvláště v zimě se můžeme setkat s problémem, že v prázdném a nevytopeném chrámě se necítíme dobřeLetos nám přišla zima do kostela dříve než jindy. Je nás málo a kostel je veliký, topení bychom nezaplatili. Minulý pan farář byl nemocný a v zimě sloužil mše svaté na faře, kde bylo příjemně. Jeho nástupce ale říká, že bohoslužba musí být v kostele. Je na to opravdu tak přísný předpis?

celý článek


Jak poznali hvězdu, která ukázala na očekávaného krále?

Vydání: 49, 4.12.2007

Evangelista Matouš hovoří ve druhé kapitole o betlémské hvězdě, jež přivedla do tohoto judského města mudrce z veliké dálky. I oni se vydali na cestu plni očekávání. „A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí,“ (Mt 2,9–10). Jak vlastně v dobách Kristova narození lidé na Blízkém východě rozuměli hvězdné obloze a astronomickým jevům? Ohlédněme se do minulosti spolu s dr. Alenou Šolcovou, která se historií tohoto oboru zabývá. (mach)

celý článek


Mesiáš se narodil do nuzných poměrů okupované země

Mesiáš se narodil do nuzných poměrů okupované země

Vydání: 49, 4.12.2007, Autor: Jiří Macháně

Lidstvo stálo na prahu nové epochy. A vůbec nikdo to netušil. Jen Maria a Josef už věděli, že na svět přijde Syn člověka, Spasitel. Jak vlastně žili jejich současníci, jak vypadala doba, do níž se měl narodit Mesiáš? Hovořili jsme o tom s Mireiou Ryškovou, která o starozákonní i novozákonní době přednáší na pražské Katolické teologické fakultě.

celý článek


Santa Claus - vstup zakázán!

Vydání: 49, 4.12.2007, Autor: Martin T. Zikmund

Málokteré město je tak silně spojováno s adventem a Vánocemi jako rakouská metropole Vídeň. Ta je známá nejen svými církevními tradicemi, vánočními trhy, koncerty, ale i vůní horkého punče a pečených kaštanů. Přesto od začátku 90. let začaly komerční trendy a importované zvyky určovat předvánoční atmosféru tohoto dříve konzervativního města. Nyní se ale část katolíků těmto tendencím postavila a začala místní tradice hájit.

celý článek


Od první adventní neděle je církev "učící se"

Vydání: 49, 4.12.2007, Autor: Jiří Macháně

Čeští a moravští biskupové připravili a schválili na svém 68. plenárním zasedání homiletický projekt Učící se církev. Rozběhl se už minulou neděli, kdy měli kněží všech diecézí v Česku začít s šestiletým cyklem tematických kázání. Hovořili jsme o něm s předsedou ČBK, arcibiskupem Janem Graubnerem.

celý článek


Závěr Roku brněnské diecéze

Závěr Roku brněnské diecéze

Vydání: 49, 4.12.2007, Autor: Václav Štaud

„Brno má důvod k oslavě a vděčnosti. A já jsem rád, že mohu děkovat Bohu společně s vámi,“ řekl Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský, na začátku bohoslužby v sobotu 1. prosince na Petrově.

celý článek


Štědrost sv. Mikuláše stále inspiruje

Štědrost sv. Mikuláše stále inspiruje

Vydání: 49, 4.12.2007, Autor: Jiří Macháně

Často již mnoho dnů před svátkem biskupa sv. Mikuláše hlásí půjčovny kostýmů po celé republice, že alb, ornátů, biskupských berel a miter se jim nedostává. Stejně tak čertovských kostýmů a bělostných andělských říz i křídel. Mikulášův svátek v ten den sice nezaplní kostely, ale světcovu legendární štědrost si během nadílky v různých krajových obdobách připomenou lidé alespoň nepřímo.

celý článek


Předání mých pověřovacích listin na Svaté Hoře

Vydání: 49, 4.12.2007

Každý velvyslanec začíná svou misi oficiálním aktem předávání pověřovacích listin prezidentu republiky. Také já jsem byl takto přijat 5. dubna 2004. Apoštolský nuncius je však rovněž zástupcem Svatého otce u církve v České republice a žije v souladu s místním katolickým společenstvím.

celý článek


Svatá Hora dostane malé velké varhany

Svatá Hora dostane malé velké varhany

Vydání: 49, 4.12.2007, Autor: Jiří Macháně

Na jihu Čech, v borovanské dílně Vladimíra Šlajcha, nyní dokončuje tým řemesl- níků pod vedením mistra varhanáře stavbu unikátního nástroje. Ten pak během adventní doby poputuje do chrámu, pro který ho vyrábějí – na nejznámější poutní místo v Čechách, do baziliky na Svaté Hoře nad Příbramí.

celý článek
Aktuální číslo 12 21. – 27. března 2023

Na cestě ke křtu

„Prosme Pána, aby tento vyvolený překonal každé pokušení. Aby byl vděčný za to, že si ho Bůh vyvolil, že se mu dává poznat,“ zazní pátou neděli postní ve farnostech…

celý článek


Neplést si zpověď s psychoterapií

Svátost smíření, duchovní doprovázení a psychoterapie mají jedno společné: jsou to tři způsoby práce s nitrem člověka. Ale děje se to pokaždé jinak. Zpovědnici nelze…

celý článek


Když se náš svět setká se světem Božím

Bůh většinou mlčí. Jen někdy, výjimečně, hlasitě promluví, viditelně se ukáže, prolomí nebesa, pronikne do našeho srdce. Jednou z takových událostí bylo vzkříšení…

celý článek


Jak uspořádat besedu

Byl by zájem a vy máte chuť zorganizovat program se zajímavým hostem pro svou farnost? Jak na to? O zkušenosti s technikou i propagací se dělí pořadatelé přednášek, debat…

celý článek
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023

© Katolický týdeník 2004 - 2018, všechna práva vyhrazena     Mapa webu RSS kanál XML Sitemap  |  Online platby přes GoPay