Publikace

Nic nedává, kdo nedá sám sebe

Deníkové zápisy Danici Valenové popisují období od konce druhé světové války do roku 1960. Jsou v nich zachyceny životní osudy věřící rodiny, které byly dramaticky ovlivněny poválečnými událostmi a zejména komunistickým převratem v roce 1948. Po něm byl autorčin manžel, František Valena zatčen a za „velezradu a špionáž“ odsouzen k 22 letům žaláře. V té době měli dvě malé děti a třetí bylo na cestě. Kniha je jedinečným svědectvím o údělu matky a manželky politického vězně v čase nesvobody.

Brož., 232 stran

ISBN: 978-80-86615-46-2

ISBN: 978-80-87912-48-5

Rok vydání: 2016
Cena výtisku: 280 Kč

Cyrilometodějský kalendář 2017

Jak se zakládal ve středověku klášter na zelené louce? Jak to bylo s odstoupením papeže Benedikta XVI.? Nestal se obětí spiknutí? Jak mohl budoucí kněz Zdeněk Jančařík utopit tank? Jak žili Reynkovi za války ve Staré Říši? Jakou roli hráli katoličtí kněží v českém národním obrození? Jak vypadal život jezuitského misionáře v dobách objevování Ameriky? Co má společného P. Marek Vácha s písničkářem Wabi Ryvolou? Jaký byl P. Toufar pedagog? Odpověď na tyto otázky přináší nový CM kalendář, ale i spoustu dalšího poutavého čtení. Kalendář představí ukázkami z díla fotografku Dagmar Hochovou a výtvarnici Markétu Kuxovou. Petr Pithart zase vzpomene na 12 lidí, kteří ho v životě oslovili. Inspirativní zamyšlení na každý měsíc napsal P. Ladislav Heryán. A blíže budou představeny osobnosti jako Oto Mádr, Antonín Mandl, Pavel Tigrid, J. F. Kennedy či Břetislav Kafka.

Brož., 275 str.

ISBN: 978-80-86615-45-5  
Rok vydání: 2016
Cena výtisku: 85 Kč

Liturgický kalendář 2016 –2017

Liturgický kalendář 2016 –2017 pro české a moravské diecéze. Praktický průvodce liturgickým rokem pro kněze, jáhny i laiky. V praktické kroužkové vazbě. Za 80 Kč v křesťanských knihkupectvích.
 

  ISBN: 978-80-86615-44-8
  Rok vydání: 2016
  Cena výtisku:  80 Kč

 

 

Přeskočit horu

Zdeněk Jančařík

Duchovní cvičení jako osobní příběh
 
„Duchovní cvičení? To není nic pro mě. K tomu jsem nedorostl,“ řekne si část čtenářů. Jiní už mají svou zkušenost, ale očekávali od toho víc. Někde se stala chyba. Ale kde? 
 
Autor původně chtěl čtenářům předložit čtivou praktickou příručku, jak zdárně absolvovat duchovní cvičení. Jak se na ně připravit, co si s sebou vzít i nevzít, čím se nenechat zaskočit, co se bude během těch dnů odehrávat v jejich nitru, co je může polekat a co rozptylovat, takže celá snaha přinese jen poloviční užitek. 
Jenže do duchovních cvičení vstupuje každý i se svým osobním životním příběhem, i ten se tu hlásí o slovo! Před účastníkem cvičení se tu rozbalují vzpomínky na dětství, na neutěšený vztah s rodiči, na vlastní konverzi a cestu ke kněžství, na duchovní zrání. Aspoň to se přihodilo autorovi knížky, salesiánskému knězi a známému publicistovi.  
                                                    
 Brož., 156 stran, 179 Kč
 
ISBN: 978-80-86615-43-1  
Rok vydání: 2015
Cena výtisku: 179 Kč

Rytíři a prejt

Kniha volně navazuje na autorův úspěšný titul Hospoda. V první části zachycuje příběh druhé rodové větve obchodníků a úředníků na vesnici. Postupně se ale těžištěm vyprávění stávají vlastní vzpomínky. V kaleidoskopu úsměvných historek zachycuje autor své rané dětství za socialismu v jeho šedé každodennosti a rituálech. Nechybí zde ale ani zkušenost dítěte z věřící rodiny.


  ISBN: 978-80-86615-41-7
  Rok vydání: 2015
  Cena výtisku: 189 Kč
 

 

 

Cyrilometodějský kalendář 2016

Jiří Grygar vzpomíná na lidi, kteří ho v životě oslovili. Jiří Zajíc přemítá nad myšlenkami papeže Františka. Jak zvládat těžkosti života s vírou? Příběh mučedníka mnoha talentů Alfreda Fuchse, Williama Shakespeara či P. Řehoře Marečka. Texty Marka O. Váchy, Tomáše Petráčka, Taťány Lukešové, Pavla Švandy, Ludvíka Vaculíka, Josefa Mlejnka, Jana Sokola či Miloše Doležala. To vše a mnohé další najdete v novém CM kalendáři, který tentokrát představuje výtvarnici Gertrudu Gruberovou Goepfertovou a fotografa Jiřího Všetečku.

  ISBN: 978-80-86615-40-0
  Rok vydání: 2015
  Cena výtisku: 85 Kč

 

 

Liturgický kalendář 2015 –2016


Liturgický kalendář 2015 –2016 pro české a moravské diecéze. Praktický průvodce liturgickým rokem pro kněze, jáhny i laiky. V praktické kroužkové vazbě. Za 80 Kč v křesťanských knihkupectvích.
 

  ISBN: 978-80-86615-42-4
  Rok vydání: 2015
  Cena výtisku:  80 Kč

 

 

HLEDAT PÁNOVU TVÁŘ

 
Katolický týdeník právě vydal knihu evangelického faráře Martina T. Zikmunda HLEDAT  PÁNOVU TVÁŘ.
 
Je to soubor šestnácti esejí původně určených pro katolické čtenáře Perspektiv a dvanácti kázání původně určených pro evangelické posluchače v jeho polabských kostelích. Zde jsou položeny vedle sebe, přičemž jim předchází rozhovor Jana Paulase s autorem, který je klíčem k lepšímu pochopení jeho textů a postojů. Knihu lze opatřit či objednat v knihkupectvích s křesťanskou literaturou nebo přímo u distributorů (kontakt viz níže). 
  ISBN: 978-80-86615-39-4
  Rok vydání: 2015
  Cena výtisku: 195 Kč     

Cyrilometodějský kalendář 2015

Editoři: Jan Paulas, Renáta Holčáková, Josef Pala
Cyklus příběhů ze života papeže Františka. Jak to bylo s jeho údajným udáním spolubratrů? Vzpomínky na dětství na Zlínsku v době komunismu. Reportáž z pěší pouti za P. Toufarem. Ukázky z dosud nevydaných exilových vzpomínek Karla Vrány a z připravované knihy Taťány Lukešové. Příběhy dvou kněží-básníků. Jak se Suzanne Renaud seznámila s Bohuslavem Reynkem? Zamyšlení na každý měsíc z pera Mireii Ryškové a Ivana Hoffmana. A řada dalších textů z pera Marka Orko Váchy, Tomáše Petráčka, Miloše Doležala, Martina Vopěnky, Khaleda Hosseiniho aj. To vše a mnohé další slibuje nový Cyrilometodějský kalendář na rok 2015, který tentokrát představuje výtvarníka Milivoje Husáka.
ISBN: 978-80-86615-38-7
Rok vydání: 2014
Cena výtisku: 85,- Kč     

 

Jan B. Zach, Gedeón

   Příběh biblického bojovníka
Dramatický příběh starozákonního soudce Gedeóna je určen čtenářům od 12 do 102 let. Můžeme ho číst jako dobrodružný western, starozákonní apokryf nebo jako podobenství o cestě člověka ke zralosti a hledání autentického vztahu k Bohu.
Váz., 232 stran,  
 
  ISBN: 978-80-86615-36-3
  Rok vydání: 2014
  Cena výtisku:235 Kč     
 

 

 

 

 

Petrkovu s láskou

Básně a grafiky Bohuslava Reynka, překlady z francouzštiny jeho syna Jiřího a fotografie dalšího syna Daniela oslovují už desetiletí mnoho citlivých lidí. Máme vás rádi, říkáme obyvatelům Petrkova…
KT vydává reprint dvou rukopisných, dosud nepublikovaných sborníků (1967 a 2013), v nichž svou lásku k Reynkovým vyjadřují například Iva Bittová,Ivan Diviš, Zbyněk Hejda, Vladimír Holan, Juliana Jirousová, Jiří Kolář, František Lízna, Jaroslav Med, Dana Němcová, Jaroslav Seifert či Karel Vepřek. Začtěte se do jejich jedinečných vzpomínek.
 
  ISBN: 978-80-86615-35-6
  Rok vydání: 2014
  Cena výtisku:195 Kč

 

 

 

 

 

Marie Šulcová: Strach buší na dveře

Příběh kněze ve spárech StB

Příběh kněze, který přistoupil na spolupráci s StB. Příběh kněze, který vdechl jedné vlažné farnosti nový život, a řada mladých lidí s ním objevila svou vlastní víru. Příběh kněze, který poskytoval informace i zprostředkování. Co převáží na vahách života?

Autorka se volně inspirovala skutečným případem. „Tato novela otevírá dveře do jedné ze třináctých komnat katolické církve – na příběhu kněze se snaží ukázat, jaké podoby mohla na sebe brát spolupráce duchovních s komunistickým režimem a jeho bezpečnostními složkami. O této problematice se zatím ve veřejném prostoru moc nemluví, natož aby se takové téma uchopilo literárně, jak se o to pokusila autorka,“ píše v úvodu historik Jaroslav Šebek.

Marie Šulcová (*1973) debutovala knihou pohádek pro děti „Vzpoura v ZOO“ (2012) a toto je její druhá kniha.

ISBN: 978-80-86615-33-2
Rok vydání: 2013
Cena výtisku: 229,- Kč

 

Hospoda (Jan Paulas)

Ze vzpomínek hospodského a hospodáře Františka Douchy

Vzpomínky hospodského a hospodáře Františka Douchy (1915–2006), které zaznamenal jeho vnuk, redaktor KT Jan Paulas, zachycují jeden obyčejný lidský osud, ale i proměnu tváře vesnice v průběhu dvacátého století, zejména s nástupem komunismu. Na pozadí dějinných zvratů se odehrávají rodinná dramata, ale také úsměvné příhody, jak je život přinášel. „Kaleidoskop vzpomínek nám zprostředkuje vhled do života prostého člověka, jehož životní půdorys je omezen rodným Herálcem či blízkým Humpolcem, aniž by to omezilo plnost jeho života,“ píše v úvodu knížky literární historik Jaroslav Med.

ISBN: 978-80-86615-27-1
Rok vydání: 2012
Cena výtisku: 145,- Kč

 

 

Cyrilometodějský kalendář 2014

Editoři: Jan Paulas, Renáta Holčáková, Josef Pala

Dosud neznámou povídku o P. Josefu Toufarovi. Cyklus zamyšlení papeže Františka. Životní příběh Juliany Jirousové. Nové básně Miloše Doležala. Ukázky z nevydaných deníků Věroslava Mertla. Příběh slavného orientalisty, biblisty a cestovatele Aloise Musila. Texty Marka Váchy, Petrušky Šustrové, Dany Němcové, Jaroslava Meda či Aleše Opatrného. To vše a mnohé další slibuje nový Cyrilometodějský kalendář na rok 2014.
 
ISBN: 978-80-86615-32-5
Rok vydání: 2013
Rozměry: 145 x 205 mm
Cena výtisku: 85,- Kč
 

 

 

Liturgický kalendář 2013–2014

pro české a moravské diecéze

Praktický průvodce liturgickým rokem pro kněze, jáhny i laiky. Vychází v praktické kroužkové vazbě.

ISBN: 978-80-86615-34-9
Rok vydání: 2013
Cena výtisku: 80,- Kč

 

 

 

 

A přeci něco zůstalo… (Taťána Lukešová)

Taťána Lukešová (1927), autorka čtenářsky úspěšného titulu …A léta běží, který vydal rovněž Katolický týdeník (2010), v této nové knížce nejdříve vzpomíná na své bezstarostné dětství u tetiček na vesnici (Veselíčko). V následujících autobiograficky laděných příbězích Kafíčko vzpomíná skrze literární postavu Alice na pohnutá válečná léta, kdy jí hrozil transport, na období komunismu, ale reflektuje i čas, kdy se člověk začíná ohlížet za svým životem. Poslední oddíl knížky Čaj o páté přináší výbor z její povídkové tvorby. Závěrečné vyznání Co si myslím o životě je pak i zpětným klíčem k některým jejím textům.

(Edičně připravil k vydání Jan Paulas)

ISBN: 978-80-86615-26-4
Rok vydání: 2011
Cena výtisku: 160,- Kč

 

 

Distributoři

 

Karmelitánské nakladatelství, s.r.o.
Kostelní Vydří 58, Dačice, okr. Jindřichův Hradec
telefon: 384 420 295
fax: 384 420 295
e-mail: zasilky@kna.cz
web: www.kna.cz

Vladimír Maňas - HOSANA
Nádražní 17, 757 01  Valašské Meziříčí
telefon: 571 620 751, 603 268 798
fax: 571 620 751
e-mail: hosana.vm@seznam.cz

Pavel Nebojsa
Uhřice 76, okres Vyškov
telefon: 602 789 568, 517 367 656
e-mail: pnebojsa@cmail.cz

 Aktuální číslo 25 20. – 26. června 2017

Chléb života, jenž uzdravuje paměť

„Ať nás tento ‚Chléb jednoty‘ uzdraví z ambice ovládat druhé, z chtivosti hrabat pro sebe, z rozněcování nesouhlasu a ze šíření kritik; ať v nás vzbudí radost...,“…

celý článek


Lidová zbožnost do muzea nepatří

O tradičních podobách zbožnosti ve světě zvýšené mobility, prudce se rozvíjejících informačních technologií a všudypřítomné masové kultury hovoříme s pastorálním…

celý článek


Čínský kardinál proti kompromisům

Kardinál Joseph Zen Ze-kiun SDB, emeritní hongkongský biskup (85), navštívil v uplynulých dnech Prahu. Někdejší člen papežské komise pro otázky čínské církve je na…

celý článek


Milujeme, protože jsme milováni

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ustanovil v roce 1856 papež Pius IX. na pátek po druhé neděli po Seslání Ducha Svatého. Úctu k božskému Srdci Páně šířila…

celý článek
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2017

© Katolický týdeník 2004 - 2013, všechna práva     Mapa webu RSS kanál XML Sitemap  |  Online platby přes GoPay