Na mši svatou do národní kulturní památky

Vydání: 2008/23 Osobnost kněze a šejka Aloise Musila, 3.6.2008

V České republice bylo nedávno vyhlášeno 29 nových národních kulturních památek. Téměř polovina z nich jsou vzácné kostely či kláštery. Nabízíme proto jejich přehled s nabídkou nedělních bohoslužeb, které můžete navštívit během svých prázdninových cest.

1. Kostel sv. Vavřince a Zdislavy v Jablonném v Podještědí

Chrám s bohatou vnitřní výzdobou byl postaven v roce 1699 nad hrobem dnes již svaté Zdislavy. Projekt byl svěřen významnému vídeňskému architektovi Johannu Lucasovi von Hildebrandt. Jedná se o přední stavbu barokního stavitelství ve střední Evropě. V Jablonném žije komunita dominikánů. Nedělní bohoslužby v 9.30 a v 11 hodin. Více na www.zdislava.cz.

2. Poutní kostel Jména Panny Marie ve Křtinách
Chrám v současné podobě vznikl po roce 1713. Poutní kostel Jména Panny Marie byl projektovaný Janem Blažejem Santini- -Aichelem, stejně jako letní premonstrátská rezidence. Dnešní podoba poutního místa představuje jeden z nejvýraznějších barokních areálů tohoto typu na Moravě. Nedělní bohoslužby v 7.30, 9 a 10.30 hodin. Více informací na www.krtiny.katolik.cz.

3. Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích
Kostel byl postaven podle plánů Kiliána Ignáce Dienzenhofera z roku 1729. Na jeho realizaci se podíleli stavitelé Prée, Lurago a Hafenecker. Kostel patří k vynikajícím stavbám pozdního baroka v Čechách a je působivou dominantou celého města. Nedělní bohoslužba v 8.30 hodin. Virtuální prohlídka na http://janoch.borec.cz/Prestice/kostel_prestice.html.

4. Klášter premonstrátů v Milevsku
Založen v roce 1184 na místě starších sakrálních objektů. Románská bazilika Navštívení Panny Marie a zejména starší kostel sv. Jiljí patří k nejvýznamnějším stavbám poslední čtvrtiny 12. století. Kromě toho byl klášter od samého počátku velice významným duchovním centrem. Nedělní bohoslužba v 8 hodin. Více informací na www.klastermilevsko.cz a v KT na straně 9.

5. Kostel sv. Jakuba v Jakubu u Kutné Hory
Románský kostel sv. Jakuba z roku 1165 patří k nejvýznamnějším památkám českého a moravského stavitelství 12. století. Jde o klasický typ panského kostela se zachovanou vnější sochařskou výzdobou s unikátními figurálními plastikami, která nemá v Česku obdoby. Kostel je přístupný veřejnosti, průvodce bydlí v místě. Více informací na www.sedlec.info.

6. Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Velehradě
Původně rozsáhlý cisterciácký klášter. Raně barokní přestavba je datována léty 1629–1635. Dnešní podoba kostela je z přelomu 17. a 18. století. Velehrad patří k nejvýznamnějším poutním místům na Moravě. Jeho historie je spojována s příchodem slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Nedělní bohoslužby v 7.30, v 10 a v 15 hodin. Více informací na www.maticevelehradska.cz.

7. Kostel sv. Mikuláše ve Vinci
Pozdně románský kostel z druhé poloviny 12. století s bohatou výzdobou v exteriéru i interiéru. Jeho současná podoba pochází z doby kolem roku 1240. Je to nejvýznamnější představitel tzv. vinecké skupiny pěti románských venkovských kostelů patřících k nejlepším v Čechách a na Moravě. Mše svatá každou poslední neděli v měsíci v 15 hodin. Více informací na www.farnost-mb.cz.

8. Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Polné
Na místě kostela z počátku 13. století byla v roce 1700 zahájena stavba nového barokního chrámu podle plánů architekta Dominika D. Angeli. Výzdoba interiérů je dílem florentských štukatérů a malířů. Kostel Nanebevzetí Panny Marie je jednou z nejvýznamnějších staveb vzniklých mimo okruh předních zemských architektů. Nedělní bohoslužby v 8.15 a v 18.30 hodin. Více informací na www.mesto-polna.cz.

9. Klášter premonstrátů Teplá
Tepelský klášterní kostel, vysvěcený v roce 1232, je prvním halovým trojlodím v Čechách a představuje významný doklad přechodu od románského slohu ke slohu raně gotickému. Klášter prošel zásadní barokní přestavbou na přelomu 17. a 18. století a dalšími úpravami v 19. století. Nedělní mše svatá v klášterním kostele v 10 hodin. Více informací na www.klastertepla.cz.

10. Hřbitovní kostel Panny Marie v Broumově
Dřevěný kostel patrně postavený, podle údajů břevnovského kláštera, v roce 1177. Jeho dnešní podoba je z doby po požáru v roce 1449. Vchody jsou osazeny gotickými portálky, uvnitř trámový strop s částečně dochovanou původní ornamentální a zoomorfní polychromií z poloviny 15. století. Nejstarší autenticky dochovaný dřevěný kostel je výjimečnou ukázkou lidové architektury. Více informací na www.broumovsko.cz.

11. Kostel sv. Floriána v Krásném Březně
Původně zámecká kaple postavená v letech 1601–1603 Hansem Bogem z Pirny. Kostel představuje jedinečně autenticky dochovanou stavbu tzv. saské renesance, jejímiž donátory byli příslušníci šlechty luterského vyznání a jejichž vztah k víře se projevil i v architektonické podobě stavby. Význam této stavby z hlediska vývoje výtvarného umění přesahuje území České republiky. Bohoslužba s nedělní platností je zde každou sobotu v 16 hodin. Více informací na www.farnoststrekov.estranky.cz.

12. Kostel sv. Jakuba Většího v Jihlavě
Raně gotická stavba byla založena současně s městem ve 40. letech 13. století, dostavována byla postupně do závěru 14. století. Vynikající monumentální gotická stavba s přistavěnou barokní kaplí Panny Marie Bolestné představuje architektonické dílo středoevropského významu. Nedělní bohoslužby se zde momentálně kvůli rekonstrukci nekonají. Více informací na www.svjakub.cz.
Strana vznikla ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR Sdílet článek na: 

Sekce: Zpravodajství, Domácí, Články

Diskuse

V diskuzi není žádný příspěvek. Diskuze již byla uzavřena.
Aktuální číslo 3 15. – 21. ledna 2019

Panamské Jezulátko přivítalo Čechy

Panama přivítá na Světovém dni mládeže 22.–27. ledna více než 200 tisíc mladých lidí ze 155 zemí světa. Na místě jsou už čeští poutníci se dvěma biskupy.

celý článek


Tři králové v bance i v Senátu

Do Tříkrálové sbírky se stále častěji zapojují i firmy. Většina z nich zve koledníky, které vyšle Charita. V České spořitelně uspořádali sbírku sami zaměstnanci.…

celý článek


Jan Palach: Jak reagovala církev?

Palachův čin otřásl celou tehdejší společností. Reagovali na něj i představitelé církve – a to jak domácí, tak i světové.

celý článek


Karmelitky si staví klášter

Sestra karmelitka se zednickým kladívkem, kolečkem či za volantem traktoru. Takové obrázky lze spatřit v Drastech, osadě nedaleko Prahy. V prostorách bývalého statku tu roste…

celý článek
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019

© Katolický týdeník 2004 - 2018, všechna práva vyhrazena     Mapa webu RSS kanál XML Sitemap  |  Online platby přes GoPay