Brněnská diecéze prožívá svůj jubilejní rok

Vydání: 2007/23 Když rodiče mluví dětem do života, 5.6.2007

Vytváříme jednu rodinu
Důvodem, proč právě letos slavíme Rok brněnské diecéze, je 230. výročí jejího založení. O historii i současnosti naší diecéze najdete několik informací na dalších stranách této přílohy.

Co je to vlastně diecéze?
Samotné slovo pochází z řeckého dioikéin, což znamená „spravovat dům“. Jak říká Kodex církevního práva, je diecéze částí Božího lidu, jež je svěřena do pastýřské péče biskupovi a je vymezena určitým územím tak, že zahrnuje všechny věřící, kteří na tomto území přebývají.
Diecézní biskup se nazývá ordinář, z latinského ordinarius, což znamená řádný, protože svou diecézi spravuje mocí řádnou, nedelegovanou, ale vyplývající z apoštolské posloupnosti. Diecéze tedy není jen území, ale část Božího lidu – „jedné svaté katolické apoštolské církve“. Biskup v součinnosti s kněžstvem je s lidem spojený skrze evangelium a eucharistii v Duchu Svatém. Pokud opustíme formulace církevních dokumentů, dá se jednoduše říci, že diecéze je územím, na němž žijeme své povolání Bohem, místem, kde máme ve vzájemné lásce a pomoci vytvářet rodinu, v níž se všichni lidé dobré vůle cítí milováni a přijímáni. Rodinu, která žije ke slávě Boží.
Cílem prožívaného Roku diecéze je získat nové pohledy na minulost, přítomnost i budoucnost. Můžeme objevovat a poznávat kořeny, z nichž vyrůstáme, seznamovat se s osobami a událostmi, které se nám mohou stát novou inspirací. Můžeme pocítit sounáležitost danou Kristem a více o sobě vědět. Bylo by také dobré uvědomit si, co diecéze nabízí k podpoře života farností i rodin, jak umožňuje vzdělávání a čím slouží v mnoha dalších oblastech života, aby byl každý z nás dokonaleji zakotven v Kristu a ochotněji přijímal svůj díl odpovědnosti za Boží království. Aby se nikdo nebál budoucnosti, aby uviděl, čím byl obdarován, a děkoval za to Bohu.
Rád vás všechny zvu na poutě do brněnské katedrály i k návštěvě dalších modlitbou posvěcených míst naší diecéze.
Vojtěch Cikrle, biskup brněnskýOchránkyně Brna a celé Moravy
Mezi duchovní základy brněnské diecéze patří odedávna mariánská úcta. Poutních míst, kde lidé uctívají Bohorodičku, jsou zde plné čtyři desítky. K nejvýznamnějším patří: Brno-Tuřany (Matka Boží „v trní“), Hluboké Mašůvky (Panna Maria de Foi), Kostelní Vydří (Panna Maria Karmelská), Křtiny u Brna (Panna Maria Křtinská), Mikulov (Černá loretánská Madona), Sloup v Moravském krasu (Bolestná Panna Maria), Vranov u Brna (Panny Marie narození) a Žarošice (Stará Matka Boží).
Jednu z nejcennějších perel mezi mariánskými památkami pak ukrývá přímo v centru diecéze bazilika starobrněnská. Ikona, kterou daroval Karel IV. nově založenému klášteru augustiniánů u svatého Tomáše v Brně, patří k typům madon křesťanského Východu, který je nazýván Hodegetrie a znamená „průvodkyně na cestě životem“.
Svatotomská ikona se skutečně stala průvodkyní na mnohá staletí nejen pro město Brno. V samém centru událostí byla v časech husitských bouří, třicetileté války i za války pruské a sedmileté. Během historie se její stánek změnil v nejvýznamnější poutní místo Moravy, srovnatelné s polskou Čenstochovou. Pro mimořádná vyslyšení začala být titulována jako Thaumaturga – Divotvůrkyně. Panně Marii Svatotomské ovšem náleží ještě jeden titul: „Palladium města Brna“, což znamená „zaručující trvání města“. Švédský velitel Torstenson neměl v Evropě soupeře, táhl od vítězství k vítězství. Ale jen k Brnu. Zde se totiž v roce 1645 střetl – jak sám říkal – s „černou Marií“ a s hrstkou jejích ctitelů. Po marném tříměsíčním obléhání stanovil rozhodující útok na den slavnosti Nanebevzetí Panny Marie – 15. srpna. Právě toho dne byl poražen: 426 vojáků a tisíc civilistů uhájilo město proti 28 tisícům profesionálů!
Josefínské reformy bohužel zrušily mnoho klášterů, mezi nimi v roce 1773 i klášter sv. Tomáše. Poutě byly zakázány a řeholníci dosáhli výjimky, že mohou přenést ikonu Panny Marie do kostela na Starém Brně, kde je uctívána dodnes.
(luk, vaš)


Sdílet článek na: 

Sekce: Domácí, Zpravodajství, Články

Diskuse

V diskuzi není žádný příspěvek. Diskuze již byla uzavřena.
Aktuální číslo 3 15. – 21. ledna 2019

Panamské Jezulátko přivítalo Čechy

Panama přivítá na Světovém dni mládeže 22.–27. ledna více než 200 tisíc mladých lidí ze 155 zemí světa. Na místě jsou už čeští poutníci se dvěma biskupy.

celý článek


Tři králové v bance i v Senátu

Do Tříkrálové sbírky se stále častěji zapojují i firmy. Většina z nich zve koledníky, které vyšle Charita. V České spořitelně uspořádali sbírku sami zaměstnanci.…

celý článek


Jan Palach: Jak reagovala církev?

Palachův čin otřásl celou tehdejší společností. Reagovali na něj i představitelé církve – a to jak domácí, tak i světové.

celý článek


Karmelitky si staví klášter

Sestra karmelitka se zednickým kladívkem, kolečkem či za volantem traktoru. Takové obrázky lze spatřit v Drastech, osadě nedaleko Prahy. V prostorách bývalého statku tu roste…

celý článek
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019

© Katolický týdeník 2004 - 2018, všechna práva vyhrazena     Mapa webu RSS kanál XML Sitemap  |  Online platby přes GoPay