Brněnská diecéze prožívá svůj jubilejní rok

Vydání: 2007/23 Když rodiče mluví dětem do života, 5.6.2007

Vytváříme jednu rodinu
Důvodem, proč právě letos slavíme Rok brněnské diecéze, je 230. výročí jejího založení. O historii i současnosti naší diecéze najdete několik informací na dalších stranách této přílohy.

Co je to vlastně diecéze?
Samotné slovo pochází z řeckého dioikéin, což znamená „spravovat dům“. Jak říká Kodex církevního práva, je diecéze částí Božího lidu, jež je svěřena do pastýřské péče biskupovi a je vymezena určitým územím tak, že zahrnuje všechny věřící, kteří na tomto území přebývají.
Diecézní biskup se nazývá ordinář, z latinského ordinarius, což znamená řádný, protože svou diecézi spravuje mocí řádnou, nedelegovanou, ale vyplývající z apoštolské posloupnosti. Diecéze tedy není jen území, ale část Božího lidu – „jedné svaté katolické apoštolské církve“. Biskup v součinnosti s kněžstvem je s lidem spojený skrze evangelium a eucharistii v Duchu Svatém. Pokud opustíme formulace církevních dokumentů, dá se jednoduše říci, že diecéze je územím, na němž žijeme své povolání Bohem, místem, kde máme ve vzájemné lásce a pomoci vytvářet rodinu, v níž se všichni lidé dobré vůle cítí milováni a přijímáni. Rodinu, která žije ke slávě Boží.
Cílem prožívaného Roku diecéze je získat nové pohledy na minulost, přítomnost i budoucnost. Můžeme objevovat a poznávat kořeny, z nichž vyrůstáme, seznamovat se s osobami a událostmi, které se nám mohou stát novou inspirací. Můžeme pocítit sounáležitost danou Kristem a více o sobě vědět. Bylo by také dobré uvědomit si, co diecéze nabízí k podpoře života farností i rodin, jak umožňuje vzdělávání a čím slouží v mnoha dalších oblastech života, aby byl každý z nás dokonaleji zakotven v Kristu a ochotněji přijímal svůj díl odpovědnosti za Boží království. Aby se nikdo nebál budoucnosti, aby uviděl, čím byl obdarován, a děkoval za to Bohu.
Rád vás všechny zvu na poutě do brněnské katedrály i k návštěvě dalších modlitbou posvěcených míst naší diecéze.
Vojtěch Cikrle, biskup brněnskýOchránkyně Brna a celé Moravy
Mezi duchovní základy brněnské diecéze patří odedávna mariánská úcta. Poutních míst, kde lidé uctívají Bohorodičku, jsou zde plné čtyři desítky. K nejvýznamnějším patří: Brno-Tuřany (Matka Boží „v trní“), Hluboké Mašůvky (Panna Maria de Foi), Kostelní Vydří (Panna Maria Karmelská), Křtiny u Brna (Panna Maria Křtinská), Mikulov (Černá loretánská Madona), Sloup v Moravském krasu (Bolestná Panna Maria), Vranov u Brna (Panny Marie narození) a Žarošice (Stará Matka Boží).
Jednu z nejcennějších perel mezi mariánskými památkami pak ukrývá přímo v centru diecéze bazilika starobrněnská. Ikona, kterou daroval Karel IV. nově založenému klášteru augustiniánů u svatého Tomáše v Brně, patří k typům madon křesťanského Východu, který je nazýván Hodegetrie a znamená „průvodkyně na cestě životem“.
Svatotomská ikona se skutečně stala průvodkyní na mnohá staletí nejen pro město Brno. V samém centru událostí byla v časech husitských bouří, třicetileté války i za války pruské a sedmileté. Během historie se její stánek změnil v nejvýznamnější poutní místo Moravy, srovnatelné s polskou Čenstochovou. Pro mimořádná vyslyšení začala být titulována jako Thaumaturga – Divotvůrkyně. Panně Marii Svatotomské ovšem náleží ještě jeden titul: „Palladium města Brna“, což znamená „zaručující trvání města“. Švédský velitel Torstenson neměl v Evropě soupeře, táhl od vítězství k vítězství. Ale jen k Brnu. Zde se totiž v roce 1645 střetl – jak sám říkal – s „černou Marií“ a s hrstkou jejích ctitelů. Po marném tříměsíčním obléhání stanovil rozhodující útok na den slavnosti Nanebevzetí Panny Marie – 15. srpna. Právě toho dne byl poražen: 426 vojáků a tisíc civilistů uhájilo město proti 28 tisícům profesionálů!
Josefínské reformy bohužel zrušily mnoho klášterů, mezi nimi v roce 1773 i klášter sv. Tomáše. Poutě byly zakázány a řeholníci dosáhli výjimky, že mohou přenést ikonu Panny Marie do kostela na Starém Brně, kde je uctívána dodnes.
(luk, vaš)


Sdílet článek na: 

Sekce: Domácí, Zpravodajství, Články

Diskuse

V diskuzi není žádný příspěvek. Diskuze již byla uzavřena.
Aktuální číslo 49 5. – 11. prosince 2017

Papež jako vyslanec míru a pokoje

„Vaše Svatosti, přinášíte nám sílu a naději ve svém pochopení pro naše potřeby, naše touhy po míru, národním smíření a sociálním souladu,“ řekla nositelka…

celý článek


Diváci ČT nahlédnou do hospice

„Tak jako řeka Jordán byla posledním úsekem cesty, který zbýval Izraelcům po útěku z egyptského otroctví, tak i hospic Jordán chce doprovázet lidi na posledním úseku…

celý článek


V kolotoči úvěrů, úroků a splátek

Půjčí rychle a za pár minut. A ještě nám prý vrátí. Všudypřítomná reklama k tomu navíc přidává, že náš život bez toho či onoho výrobku není úplný nebo šťastný...

celý článek


DARUJTE KATOLICKÝ TÝDENÍK

Už začínáte přemýšlet nad dárky pod stromeček? Tím naším můžete povznášet, inspirovat a (in)formovat po celý rok!

celý článek
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2017

© Katolický týdeník 2004 - 2013, všechna práva     Mapa webu RSS kanál XML Sitemap  |  Online platby přes GoPay