Synovská korekce Svatého otce?

Vydání: 2017/40 Poutníci oslavili patrona české země, 3.10.2017, Autor: Lukáš Nosek

Autoři dopisu papeži Františkovi, který nese název „Synovské korekce propagovaných herezí“, vyjmenovávají sedm nebezpečných heretických tendencí, k nimž podle nich Svatý otec směřuje a nabádá.

Dopis (viz www.correctiofilialis.org) uvádí sedm herezí, ke kterým podle autorů směřuje exhortace Radost z lásky (Amoris laetitia) a některé výroky papeže Františka. Signatáři dopisu pokračují v myšlenkové linii, kterou před časem předložili čtyři konzervativnější kardinálové: Raymond Burke, Walter Brandmüller a nedávno zesnulí Carlo Caffarra a Joachim Meisner. Ti písemně vyslovili pochybnosti (tzv. dubia) ohledně učení Amoris laetitia již v listopadu 2016 a adresovali je papeži. Svatý otec jim přímo neodpověděl, i když se několikrát k jejich postojům vyjádřil.

Výtky se stále točí kolem výkladu osmé kapitoly s názvem: Provázet, rozlišovat a integrovat slabosti. Pojednává o tom, jak má církev jednat s těmi, jejichž životní stav neodpovídá zčásti nebo vůbec katolické nauce. Zásadními pojmy jsou v ní „rozlišování“, „doprovázení“ a „integrování“ skrze „pastorační milosrdenství“.

Autoři současné „synovské korekce“ vyjmenovávají sedm nebezpečných tendencí, které vedou k herezím. A podle signatářů k nim Petrův nástupce směřuje a nabádá. Společným jmenovatelem je pak údajná papežova relativizace – ta se týká Boží milosti v ospravedlněném člověku; těžkého hříchu po civilním rozvodu znovu sezdaných; následků porušení Božího zákona; poslušnosti Božího zákona; schopnosti lidského svědomí pravdivě posoudit svůj životní stav; existence přirozeně zlých skutků. Posledním nebezpečím je údajné papežovo prohlašování tradiční církevní nauky za překonanou a nabádání k širokému udělování rozhřešení osobám, které neprojevují pravou kajícnost ohledně svého životního stavu ani pevné předsevzetí se napravit. Takto si totiž kritici zmíněnou kapitolu exhortace vykládají.

Komentáře podporují papeže

V teologických reakcích na dopis se na prvním místě podtrhuje, že kritika jde v linii odpůrců Druhého vatikánského koncilu. Dosavadní veřejná kritika papežů opakuje stále stejné argumenty: relativizace učení církve z důvodu modernistických vlivů a příklon k učení Martina Luthera. Takto byli obviňováni už papežové Jan XXIII., Pavel VI. nebo Jan Pavel II. Jablkem sváru je ekumenismus, náboženská svoboda a mezináboženský dialog. Svatý Jan Pavel II. byl kritizován například za to, že protestanty nazval bratry a křesťany, že židy pojmenoval staršími bratry ve víře nebo že v roce 1986 zorganizoval mezináboženské setkání v Assisi.

Co František nenapsal

V druhé řadě si komentáře všímají toho, že v dopise naznačené hereze či sklony k nim se v Amoris laetitia nevyskytují. V centru pozornosti je naopak pobídka k hlubšímu promýšlení nauky církve, která chce aktivně reagovat na bolest některých věřících.

„V dopise jde o problém intelektuální čestnosti a o teologickou nekompetentnost. Intelektuální čestnost vyžaduje nevkládat do uvozovek věty, které jsou užity jako obžaloba, ale které papež nikdy nenapsal ani nevyslovil. A naopak v těch sedmi bodech obžaloby chybějí přímé citace papežových výroků a vět. Jde tedy o závěry vycházející z velmi volné a diskutabilní interpretace papežova poselství v Amoris laetitia,“ komentuje respektovaný italský teolog, profesor fundamentální teologie z Papežské lateránské univerzity Giuseppe Lorizio v italském deníku Avvenire.

Reakce několika českých biskupů

A jak reagovala česká církev? „Je mi smutno, když pozoruji, jak někteří souvěrci u nás i ve světě včetně svěcených osob šíří nelibost vůči papeži Františkovi a obviňují ho dokonce z hereze. Jejich malost vítězí nad snahou pochopit Františkovo upřímné úsilí o církev otevřených dveří. Svědčí to o jejich touze zastavit čas a redukovat evangelium na etiku a právní normy,“ uvádí biskup Václav Malý na Facebooku. V podobném duchu píše plzeňský biskup Tomáš Holub: „Naštěstí jen 62 z desetitisíců teologů si oproti Písmu myslí, že zákon je víc než milosrdenství (Mt 9,13). Škoda, že to budí tolik pozornosti.“ S nadhledem situaci ještě popsal pomocný brněnský biskup Pavel Konzbul: „Co k tomu dodat? Snad jen slova irského dramatika a nositele Nobelovy ceny G. B. Shawa: Kacíř je ten, kdo zapaluje oheň, ne ten, kterého v něm upalují.“

Umět číst v celistvosti

Papež, který byl již o dopisu informován, se při nedávné cestě do Kolumbie setkal s 65 tamními jezuity a zmínil se i o Amoris laetitia, jak uvedl P. Antonio Spadaro pro list La Civiltá Cattolica. „Slýchám mnoho komentářů o posynodální apoštolské exhortaci Amoris laetitia, které sice zasluhují respekt, protože je řekli Boží synové, ale jsou pomýlené,“ citoval papeže. Pokud chceme zmíněný dokument pochopit, musíme ho podle Františka číst od začátku do konce a také si přečíst, co se řeklo na synodě. „Dále někteří lidé tvrdí, že podkladem Amoris laetitia není katolická morálka. V odpovědi na to bych chtěl jasně zdůraznit, že morálka Amoris laetitia je tomistická, podle velikána sv. Tomáše,“ zdůraznil Svatý otec a dodává: „Pomozte lidem, kteří si myslí, že morálka je čirá kazuistika, aby si uvědomili, že v učení velikána sv. Tomáše máme obrovské bohatství, které nás stále dokáže inspirovat. Avšak pouze na kolenou.“

LUKÁŠ NOSEK
 

Sdílet článek na: 

Sekce: Zpravodajství, Zahraniční, Články



Aktuální číslo 11 13. – 19. března 2018

Pět let papeže milosrdenství

Klíčové slovo Františkova pontifikátu je milosrdenství, píše kardinál Walter Kasper v časopise Il Regno, když se pokouší bilancovat pětileté působení papeže Františka.

celý článek


Byl to světec na plný úvazek

Postava svatého Pia z Pietrelciny se do naší doby skoro nehodí. Člověk zkoušený bolestí, jemuž se utrpení vepsalo do tváře. Odmítán i následován, veleben i haněn.…

celý článek


Věřím v sílu všednodennosti

Natáčí filmy, ve kterých zazáří i ten nejposlednější z posledních. Dokáže rozpoznat nenápadnou krásu obyčejného života a má trpělivost jej léta skládat do jednoho…

celý článek


Napsat si svou vlastní ikonu

Vytvořit si svou vlastní ikonu bylo cílem účastníků kurzu, který se minulý týden uskutečnil v Komunitním centru sv. Prokopa v pražských Nových Butovicích.

celý článek




Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2018

© Katolický týdeník 2004 - 2013, všechna práva     Mapa webu RSS kanál XML Sitemap  |  Online platby přes GoPay