Svíce a její hluboký smysl pro křesťany

Vydání: 2007/4 Jak skoncovat s nikotinem, 22.1.2007

Na hrobech rozsvěcujeme svíce pravidelně, v některých kostelech mají stolky na umístění zapálených svící. Mladý pan farář to také u nás před časem zavedl, ale smysl zapalování svíček nevysvětlil. Je to zvyk, obětina, nebo jen symbol pro přání „světlo věčné ať ti svítí“?

Především nutno konstatovat, že ať již svíci použijeme při jakékoli příležitosti, od vypadlých pojistek až po velikonoční paškál, vždy jde materiálně o totéž: vosk nebo parafín, knot a chemickou reakci projevující se v podobě plamene. Jestliže přesto vnímáme, že se smysl hořící svíce případ od případu něčím liší, znamená to, že odlišným způsobem interpretujeme kontext, v němž k chemické reakci dochází, a úmysl, s nímž byla vyvolána.
Svíce tedy není jen nástrojem k dosažení bezprostředního cíle (např. světla ve tmě), nýbrž může být i komunikačním prostředkem, způsobem vyjádření nějaké duchovní skutečnosti, vnitřního postoje, případně k této skutečnosti zve. Hmotný prostředek, svíce, tak nabývá symbolické povahy – odkazuje a vybízí k jiné realitě, k jiné rovině naší existence.

Kristus, světlo světa
A tu je zřejmé, že hořící svíce může mít tolik různých významů, kolik jí jich bude přiřčeno. Proto na položenou otázku neexistuje jednoznačná odpověď. Někdo může svíci na hrobě zažehnout jen ze zvyku, někdo to může chápat jako navázání kontaktu s oním světem, přinášení oběti nebo symbolické vyjádření modlitby za zesnulé. Podobnou škálu významů mohou mít i svíčky u soch a obrazů v kostele nebo onen zmíněný svíčkový stolek.
Ani specificky křesťanské užití svíce není jednoznačné. Velikonoční exsultet spatřuje v paškálu znamení zmrtvýchvstalého Krista, záři Božího milosrdenství, které vysvobodilo člověka z temnot hříchu a vytvořilo společenství církve. Když věřící o Velikonocích zapalují od paškálu svou svíci, naznačuje se tím, že v jednom každém z nich a zároveň i uprostřed nich je křtem zažehnuto Světlo světa, Kristus, že na každého z nich sestoupil plamen Ducha. To je symbol velmi objektivní, s christologickým, pneumatologickým a ekleziologickým významem. Tento smysl by měl být pro křesťany prvotní, všechny ostatní jsou odvozené.

S úmyslem chválit hospodina
Vedle toho lze ale v hořící svíci oprávněně vidět i symboliku antropologickou. Romano Guardini v knize O posvátných znameních popsal zapálenou svíci jako výraz pohotovosti a věrnosti před Hospodinem. „Stravovat se v pravdě a lásce pro Boha, jako svíce ve světle a žáru, toť nejhlubší smysl života.“ Tento vnitřní postoj, toto naladění vyjadřujeme, když zapálíme svíci ve chvíli, kdy se modlíme k nebeskému Otci.
Subjektivnější úmysl však skrývá určitá nebezpečí. Když věřící zapaluje svíci kdesi na stolečku, hrozí, že tak učiní pouze sám za sebe, nebo že dokonce bude více či méně neuvědoměle chápat svíčku jako magickou náhražku za svou modlitbu, případně jako její prodloužení v čase i po vlastním odchodu. Navíc větší množství takových svící v kostele či na hrobě působí podobně, jako když mluví několik lidí naráz – zkresluje se smysl sděleného.
Je proto třeba dbát na to, aby úmysl, s nímž hořící svíci ve svém náboženském projevu používáme, byl autenticky křesťanský. Aby nešlo především o nás samé a jistou zištnost modlitby prosebné, nýbrž o výraz, který dáváme své radosti z Hospodina. Aby se jednalo o chválu Otcovy slávy, již projevil ve svém jednorozeném Synu, k němuž přistupujeme ve světle Ducha Svatého. Tomu máme své vnější projevy co nejlépe přizpůsobit, a to jak v soukromí, tak i na hřbitově nebo v kostele.
P. Vojtěch novotný,
Katedra systematické teologie KTF UK


Sdílet článek na: 

Sekce: Odpovědny, Články

Diskuse

V diskuzi není žádný příspěvek. Diskuze již byla uzavřena.
Aktuální číslo 29 16. – 22. července 2019

Rekordní a misijní konference

Do Brna na Výstaviště se přijeli modlit, povzbuzovat ve víře i hledat své misijní dary lidé z celého Česka i Slovenska včetně zástupců mnoha komunit a hnutí. Konference…

celý článek


Korejský zápal pro víru

Zatímco křesťanů v Evropě ubývá, v jiných koutech světa se děje opak – zejména právě v Jižní Koreji, kde ještě před 150 lety byla křesťanů jen hrstka a nyní…

celý článek


Putování po klášterech: Hora Matky Boží

Hora Matky Boží, která je jedním z nejznámějších poutních míst královéhradecké diecéze, ožívá. Dřívější klášter za dobu své existence zažil slavné i temné…

celý článek


Živé Skoky představí jedinečné písničkáře

V Karlovarském kraji patří již pravidelně k létu také hudební a duchovní festival Živé Skoky. Série koncertů, modliteb a poutních mší trvá na postupně obnovovaném…

celý článek
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019

© Katolický týdeník 2004 - 2018, všechna práva vyhrazena     Mapa webu RSS kanál XML Sitemap  |  Online platby přes GoPay