Co je a co není manželství?

Vydání: 2015/30 Církve pomohou začlenit imigranty, 21.7.2015, Autor: Benjamin Vail

Příloha: Perspektivy 30

ÚHEL POHLEDU Benjamina Vaila
 
Nejvyšší soud USA koncem června rozhodl o tom, že ve všech 50 státech unie mají homosexuálové právo uzavírat sňatky. Postavil se tak proti 14 státům unie, které až doposud gaye a lesby oddávat odmítaly. Rozhodnutí Nejvyššího soudu USA tak znovu otevírá otázku o podstatě a smyslu manželství.
 
© Jan Heralecký
 
I kdyby v České republice chyběla motivace změnit právní definici manželství a to, jak jej naše kultura chápe, legalizace homosexuálních sňatků (nikoliv registrovaného partnerství, to už máme!) probíhá v řadě evropských zemí, a proto je možné, že orgány Evropské unie, jako například Evropský soud pro lidská práva, se můžou snažit donutit Českou republiku a další země k tomu, aby definici manželství také změnily.
 
V USA se nyní objevuje tlak na legalizaci mnohoženství
 
To, co se děje v zemích jako je USA, Irsko, Nizozemí, Belgie, Španělsko, Kanada, Norsko, Švédsko, Portugalsko, Dánsko, Francie, Británie a Lucembursko, tedy že tyto a další země legalizují homosexuální sňatky, není nic menšího než velká sociální revoluce. Ti, kteří tyto záměry podporují, říkají, že jen chtějí „rozšířit“ současnou definici manželství tak, aby zahrnovala i stejnopohlavní páry. Skutečnost je ale taková, že uznání homosexuálních sňatků znamená úplnou a v západní Evropě bezprecedentní změnu v tom, jak manželství chápeme. Přestože některé antické kultury jako starověké Řecko a Řím připouštěly určité homosexuální aktivity, manželství bylo i zde vždy chápáno jako vztah mezi jedním mužem a jednou ženou.
 
Také dnes většina lidí považuje za samozřejmé, že manželství je svazek jednoho muže a jedné ženy. Takové bylo i mínění většiny Američanů před dvaceti, deseti i před pěti lety. Nicméně představa o tom, co je to vlastně rodina, se v USA najednou změnila. Tato debata navíc nekončí legalizací homosexuálních sňatků: v USA se nyní objevuje tlak na legalizaci mnohoženství.
 
Americký profesor práva Robert George podává ve své knize What is Marriage? jasné vymezení manželství: píše, že „manželství je v zásadě celostní, kompletní spojení: spojení vůle (souhlasem) a těla (sexuálním spojením); bytostně určeno k plození a tím pádem k širokému sdílení rodinného života; a povolávající k trvalé a výhradní oddanosti, bez ohledu na preference partnerů“.
 
Zde vidíme čtyři charakteristiky definující manželství: jde o komplexní, výhradní, trvalé a život darující (reprodukční) spojení. Tato instituce je komplexní v tom smyslu, že spojuje pár nejen emočně, ale i tělesně – na základě biologické komplementarity mužské a ženské sexuality a na základě dítěte, které z tohoto spojení může vzejít. Manželé se zavazují k tomu, že se budou vzájemně podporovat – a stejnou podporu poskytnou i dětem, které z jedinečného fyzického spojení, jež je možné pouze mezi mužem a ženou, mohou vzejít. To je také důvod, proč manželství vyžaduje výlučnost (věrnost mezi partnery po celý život) a proč je možné pouze pro páry rozdílného pohlaví. Mateřství je způsob, jakým společnost rozumí síle pohlavního rozmnožování, a rodina jediné pouto, které váže dohromady rodiče a jejich děti. Tím pádem se jedná z definice o vztah heterosexuální.
 
Kanadský autor Wiliam Gairdner nám připomíná, že západní kultura měla vždy několik kritérií podmiňujících vstup do manželství: počet, pohlaví, věk a incest. Jinými slovy: v této kultuře mohou uzavřít sňatek pouze dvě osoby, jež musí být opačného pohlaví, dost vyspělé na to, aby mohly se svazkem souhlasit, a nemohou být blízkými pokrevními příbuznými. Tato kritéria jsou nutná vzhledem k tomu, že manželství není jen soukromý vztah mezi dvěma jedinci orientovanými k sobě navzájem, ale je také veřejnou institucí, která dává život a formuje rodinu.
 
Politická debata se netýká pouze sňatků gayů a leseb, jde také o to, jak společnost chápe rodinu. Sociologické výzkumy ukazují, že nejlepším prostředím pro výchovu dětí je takové, které zahrnuje sezdané biologické rodiče dítěte. Jakékoliv jiné prostředí má vyšší pravděpodobnost výskytu problémů ve výchově. To znamená, že veřejná politika by měla podporovat odpovědnost a oddanost rodičů k sobě navzájem i ke svým dětem. Musíme být realističtí v tom, že vždy budou některé děti vyrůstat – v důsledku rozvodu, odloučení nebo úmrtí – v neúplných rodinách. Úplná biologická rodina může ale stále hrát roli společenské normy v tom, co je zdravé a nejlepší. A nejlepším způsobem, jak toho docílit, je posílit tradiční pojetí rodiny, a ne ji předefinovávat tak, že k ní budeme přidávat nové druhy svazků, které nejsou pro děti ideální.
 
Jde tu o bezprecedentní sociální experiment
 
Až do České republiky dorazí debata o tom, co je manželství – a ona dříve nebo později přijde – Češi by měli rozumět tomu, čím tato instituce vskutku je a jak důležité jsou pro společnost úplné biologické rodiny. Rodina je základním stavebním kamenem společnosti – v ní se rodí a vychovává další generace. Ti, kteří chtějí změnit povahu manželství, argumentují emocemi a používají atraktivní slogany, jako „svobodu milovat, koho chcete“ a „rovnost pro všechny“. Češi by si ale měli uvědomovat, že se tu jedná o historicky bezprecedentní sociální experiment. I když je možná inspirován dobrými úmysly být „inkluzivní“ a „milující“, bude mít nejspíš mnoho negativních nezamýšlených důsledků.
 
Autor je sociolog a františkánský terciář, pochází z USA, nyní žije s rodinou v Brně.

 

Sdílet článek na: 

Sekce: Články, Perspektivy, Přílohy, NázoryAktuální číslo 50 6. – 12. prosince 2016

Roráty lákají nejen věřící

Na ochoz šikmé věže stoupají po 194 schodech každou adventní neděli muzikanti. Nikoliv v italské Pise, ale v chodských Domažlicích, kde se jim věž už při stavbě také naklonila.

celý článek


Teď se zklidnit? Děláte si legraci?

Dobře znáte ten pocit. Je tu advent… a všechno se zrychluje. Času ubývá a restů, které máme vyřídit do konce roku, naopak přibývá. A do toho přichází KT s provokativním…

celý článek


České turné o Matce Tereze

Hotové přednáškové turné absolvoval minulý týden v České republice P. Leo Maasburg, který byl řadu let blízkým spolupracovníkem Matky Terezy. Jeho vyprávění s napětím…

celý článek


Betlémská výstava putuje za starými symboly

Až do podhoubí vánočních zvyků a tradic se vydává letošní ročník výstavy v Betlémské kapli v Praze. Název Slunce a betlémy napovídá, že k oslavám evangelijního…

celý článek
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2016

© Katolický týdeník 2004 - 2013, všechna práva     Mapa webu RSS kanál XML Sitemap  |  Online platby přes GoPay