Biřmování nás připodobňuje ke Kristu veleknězi

Vydání: 2012/21 Ke Svaté Hoře s tlukoucím srdcem, 26.5.2012, Autor: Václav Štaud

Jaký je ideální věk pro biřmování? Kdo všechno může biřmovat? Co je to křesťanská dospělost? Jak nás biřmování zapojuje do dějin spásy? O těchto a dalších otázkách hovoříme s vyučujícím na Katolické teologické fakultě UK v Praze, provinciálem českých dominikánů P. BENEDIKTEM MOHELNÍKEM.

 Jak máme správně chápat slova o uvedení pokřtěných do křesťanského života?

Křesťanský život je především životem v Kristu. Svátosti křtu, biřmování a eucharistie nás uvádějí – jinak také můžeme říct ponořují – do tajemství Krista, které vrcholí ve velikonočních událostech. Tyto události se soustřeďují kolem dvou pólů: třídení Kristova utrpení, smrti a zmrtvýchvstání; a Letnic. V evangeliu sv. Jana se mluví o poslání Syna a poslání Ducha Svatého. Dvě božské osoby díky tomu vstupují viditelným způsobem do dějin spásy. V poslání Syna se zjevuje nejen druhá božská osoba, ale také Bůh Otec. Poslání Ducha Svatého společně s Otcem a Synem završuje zjevení Nejsvětější Trojice. Bůh se nám dává tímto způsobem dokonale poznat v okamžiku, kdy nám nabízí plnou účast na svém božském životě. Celé dílo spásy dosahuje svého vrcholu právě v těchto viditelných posláních Syna a Ducha Svatého.

 Zapojují nás svátosti křtu a biřmování do dějin spásy?

Svátost křtu svými obřady odkazuje na Kristovu smrt a zmrtvýchvstání. Podobně obřady svátosti biřmování odkazují na Letnice. Tyto dvě svátosti jsou událostmi, jimiž jsme osobně zapojeni do dějin spásy. Stejné události, které konstituují tyto dějiny, se jakoby opakují pro jednoho každého křesťana. Na křtu a biřmování stojí naše křesťanská existence. Tento nový život je potom živen a rozvíjen chlebem života – eucharistií.

 Pro biřmování jsou užívány i další názvy. Co nám říkají?

Různá jména pro jednu a tutéž svátost obvykle vyjadřují bohatost jejího obsahu. Například výraz pečeť Ducha Svatého odkazuje na svátostný charakter. Jeho důležitost podtrhl ve svém učení Druhý vatikánský koncil. Svátostnými charaktery křtu a biřmování jsme připodobněni ke Kristu veleknězi, a můžeme se tak podílet na bohopoctě, kterou oslavuje Otce.

 Proto lze i u nás laiků hovořit o účasti na Kristově kněžství?

Církev je jakožto mystické tělo Kristovo kněžským lidem. Jedinou obětí Nového zákona je dokonalá duchovní oběť sebe sama, kterou Ježíš Kristus přinesl ve svém velikonočním tajemství. Když církev slaví eucharistii, zpřítomňuje tuto oběť a věřící, kteří jsou křtem a biřmováním vybaveni k účasti na Kristově kněžství, přinášejí svůj život jako duchovní oběť, kterou oslavují Boha a vstupují do společenství s ním.

 Výraz „křesťanská dospělost“ je zřejmě spíše symbolický…

Křesťanskou dospělostí se rozhodně v souladu s církevní tradicí nemyslí přirozená dospělost příjemců svátosti biřmování. Dospělost se obecně projevuje schopností předávat život. To platí i na duchovní rovině. Díky svátosti biřmování jsme připodobňováni Kristu, který v síle Ducha Svatého rozlévá život milosti na všechny lidi. Církev a každý její člen má podíl na tomto Ježíšově poslání. Bez ohledu na věk a životní stav se to týká všech křesťanů – a právě svátost biřmování je k tomuto úkolu vybavuje.

 V čem spočívá pokoncilní reforma biřmovacího obřadu?

Obřad svátosti biřmování byl v západní církvi vždy velmi jednoduchý. Jeho úprava po Druhém vatikánském koncilu kromě již zmíněné spojitosti se svátostí křtu výrazněji odkazuje na osobu Ducha Svatého. A to zdůrazněním gesta vkládání rukou při prastaré modlitbě nad biřmovanci a novou formulí „přijmi pečeť daru Ducha Svatého“, spojenou s pomazáním biřmovance křižmem na čelo. Tato formule má svůj původ v byzantské liturgii.

 Kdo může být udělovatelem kromě diecézního biskupa?

Svátost biřmování tradičně uděluje biskup jako nástupce apoštolů. O nich v Písmu svatém čteme, že se modlili nad nově pokřtěnými a vkládali na ně ruce, aby jim udělili dar Ducha Svatého. Biskup však může k udělování svátosti pověřit kněze.

 Co je to křižmo a jaký je jeho význam?

Svátost biřmování se vždy uděluje pomazáním křižmem, což je směs olivového oleje a balzámu. Tento posvátný olej světí biskup na Zelený čtvrtek dopoledne, aby se jím po celý rok udílela tato svátost.

 Jaký je ideální věk biřmovanců?

Církevní tradice stanovuje, že biřmování se má u dospělých udělovat hned po křtu. V případě pokřtěných dětí v době, kdy začínají užívat rozum. Je to u nich stejná podmínka jako pro první svaté přijímání. Za takový věk se považuje asi sedm let. S užíváním rozumu i poměrně malé děti postupně přejímají zodpovědnost za svůj křesťanský život. Výrazem toho je běžná praxe, že se děti v tomto věku připravují ke svátosti smíření, dříve než přistoupí poprvé k eucharistickému stolu.

 Ale v evropských zemích jsou doporučení biskupských konferencí ohledně věku biřmovanců podstatně jiná.

Biskupské konference mají právo stanovit pro udělování biřmování věk pozdější. V průběhu minulého století se udílení biřmování postupně posouvalo. Vedly k tomu především pastorační požadavky katechetické formace dospívající mládeže ve stále sekulárnějším prostředí. Důraz je kladen i na větší zapojení laiků do života církve. Mnohé diecéze na světě se ale pokoušejí nalézt pastorační modely, které by více odpovídaly teologické povaze biřmování. U nás je biskupskou konferencí stanoven věk pro udělení svátosti biřmování na čtrnáct let.

 Je rozdíl mezi úkoly kmotra biřmovacího a křestního?

Kmotr u křtu i u biřmování by měl být tentýž. Tímto požadavkem se zdůrazňuje spojitost obou svátostí křesťanské iniciace. Úlohou kmotra je doprovázet v křesťanském životě a být oporou. Je správné, když se kmotr zapojí také do přípravy svého kmotřence na přijetí svátostí.

Sdílet článek na: 

Sekce: Rozhovory, Články

Diskuse

V diskuzi není žádný příspěvek. Diskuze již byla uzavřena.
Aktuální číslo 29 16. – 22. července 2019

Rekordní a misijní konference

Do Brna na Výstaviště se přijeli modlit, povzbuzovat ve víře i hledat své misijní dary lidé z celého Česka i Slovenska včetně zástupců mnoha komunit a hnutí. Konference…

celý článek


Korejský zápal pro víru

Zatímco křesťanů v Evropě ubývá, v jiných koutech světa se děje opak – zejména právě v Jižní Koreji, kde ještě před 150 lety byla křesťanů jen hrstka a nyní…

celý článek


Putování po klášterech: Hora Matky Boží

Hora Matky Boží, která je jedním z nejznámějších poutních míst královéhradecké diecéze, ožívá. Dřívější klášter za dobu své existence zažil slavné i temné…

celý článek


Živé Skoky představí jedinečné písničkáře

V Karlovarském kraji patří již pravidelně k létu také hudební a duchovní festival Živé Skoky. Série koncertů, modliteb a poutních mší trvá na postupně obnovovaném…

celý článek
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019

© Katolický týdeník 2004 - 2018, všechna práva vyhrazena     Mapa webu RSS kanál XML Sitemap  |  Online platby přes GoPay