Autoři

Redakce Katolického týdeníku. Na snímku horní řada zleva: Martin T. Zikmund (Perspektivy, zahraniční zpravodajství), Ondřej Vodička (grafik), Václav Štaud (brněnský redaktor), Martin Steiner (ekonom), Jiří Prinz (názorová rubrika). Prostřední řada zprava: Věra Nevoralová (asistentka redakce), Jiří Macháně (vedoucí redakce), Alena Scheinostová (zahraničí zpravodajství, kultura, Doma), P. Prokop Siostrzonek (bývalý jednatel KT), Pavla Steinerová (korektorka), Kateřina Koubová (šéfredaktorka), Alena Ouředníková (plzeňská redaktorka). Dolní řada zleva: Antonín Randa (bývalý šéfredaktor, nyní řídí sdružení Cesta 121), Tomáš Kutil (vedoucí regionů, domácí zpravodajství), Jan Paulas (hlavní editor). Snímek Aleš Masner

Šéfredaktorka

Kateřina Koubová

Šéfredaktorka od ledna 2016. Nejvíce zkušeností jsem získala během 11 let v redakci MF DNES, kde jsem působila také jako zpravodajka pro evropské záležitosti v Bruselu, což obnášelo četné reportážní cesty pestrého zaměření od italského zemětřesení po summity NATO a EU. Hodně mě naučila i práce v tiskové agentuře ČTK a v pařížské pobočce Reuters. Vystudovala jsem fakultu Mezinárodních vztahů na VŠE v Praze, další studia jsem absolvovala v Miláně a Paříži.

Zástupce šéfredaktora

Jiří Macháně (nar. 1978)

Pocházím z Červeného Kostelce, novinařinu jsem studoval na církevní Vyšší odborné škole publicistiky, pracoval pro Český rozhlas a televizi Prima. Posléze jsem na Biskupství plzeňském vytvořil „instituci“ tiskového mluvčí. Rodinné vazby mě však zavály do středních Čech, v roce 2003 jsem do Katolického týdeníku nastoupil jako redaktor, vedl jsem zpravodajství a nyní jsem ustanoven zástupcem šéfredaktora KT. (mach)

 

Redaktoři KT

Jan Paulas (nar. 1965)

Jsem editorem KT. Do roku 1992 ekonomický pracovník, jako novinář jsem začínal v Jihlavě coby šéfredaktor křesťanského měsíčníku Zuzana. Od roku 1995 pracuji v KT. Jsem autorem a spoluautorem knižních rozhovorů (s opatem Vítem Tajovským, Anselmem Grünem, Tomášem Špidlíkem, Maxem Kašparů, Jaroslavem Medem, Petrem Příhodou aj.) a edičně jsem připravil k vydání řadu knih (pravidelně Cyrilometodějský kalendář).

Tomáš Kutil (nar. 1986)

Narodil jsem se v podhůří Šumavy, touha po vědomostech mě pak zavála do Brna, kde jsem vystudoval žurnalistiku a politologii. Už během studií jsem pracoval pro TV Prima, Hospodářské noviny, Klatovský deník a Radio Student. Několik let jsem spolupracoval i s komunitním webem Signály.cz. Do KT jsem přišel v roce 2009 na pozici vedoucího zpravodajství. (tok, kut)

Jiří Prinz

Pocházím ze Staré Boleslavi. Vystudoval jsem Vyšší odbornou školu publicistiky a od poloviny 90. let působím jako novinář v různých českých médiích (Lidové noviny, TV Nova, Polabský týdeník, Zdravotnické noviny, Vademecum zdraví aj.). (pri)

 

 

Martin T. Zikmund (nar. 1966)

Narodil jsem se v rodině lékaře na Vsetíně, mám šest sourozenců. Studoval jsem evangelickou teologii v Praze, v Bangalore (jižní Indie) a v Minnesotě (USA), rovněž se účastnil bytových seminářů s Danielem Kroupou a u dominikánů. Od roku 1991 působím jako evangelický farář (Pržno, Praha-Vinohrady, Libice nad Cidlinou) a od roku 2007 také jako redaktor vatikánského zpravodajství KT a redaktor Perspektiv. Ženatý, otec tří dětí.

 

Jaroslav Šubrt (nar. 1955)

Odpovědný redaktor Perspektiv. Před listopadem 1989 jsem pracoval na stavbách, jako noční hlídač a topič. Účastnil jsem se bytových seminářů, zejména v okruhu dominikánského kněze Metoděje Habáně. Po listopadu 1989 jsem nastoupil do redakce Katolického týdeníku, od roku 1992 jsem odpovědným redaktorem Perspektiv. Překládám z polštiny. Ženatý, otec tří dětí. (jš)

 

Aleš Palán (nar. 1965)

V Brně jsem nedokončil studium pedagogické fakulty, několik let jsem se pak toulal po Československu. Jsem jedním ze signatářů Charty 77. Pracoval jsem jako noční hlídač, figurant a kopáč. Od roku 1993 se věnuji žurnalistice (Jihlavské listy, Duklák, Lidové noviny, Česká televize, TV Nova, Katolický týdeník, Hospodářské noviny, Host…). Ve svých knihách se zabývám zejména literaturou, výtvarným uměním, vírou a sportem. (pal)

Alena Scheinostová (1977)

Redaktorka kultury a zahraničního zpravodajství. Vystudovala jsem bohemistiku na Filozofické fakultě UK v Praze. V Katolickém týdeníku pracuji od roku 2009. Žiji střídavě v Praze a Horní Vltavici, s manželem vychovávám dvě děti. (sch)

 

Lukáš E. Nosek (nar. 1978)

Pocházím z podkrkonošských Semil. Vystudoval jsem ISŠ Semily (obor pozemní stavitelství), ale záhy po maturitě jsem se začal živit administrativou. Po pár letech jsem začal studovat jako laik katolickou teologii. Bůh mne chytil a vedl, až k doktorátu. Potom jsem byl poslán na studia arabštiny a islamologie do Káhiry k misionářům comboniánům a do Říma do Nepomucena. Zvláště v Káhiře jsem pochopil, že nejsem nic, než hříšný poutník Kristův. Dnes působím na KTF UK a od června 2017 i v redakci Katolického týdeníku. Novinář nejsem, ale kolegové mne trpělivě zasvěcují do tohoto netrpělivého a nelehkého řemesla. Starám se o vatikánské zpravodajství (len).

 

Korektoři

Jiří Janíček

Narodil jsem se v Kroměříži, studia mě ale zavála do Prahy. Zde jsem působil mj. jako učitel, průvodce cizinců a příležitostný překladatel. Milovník jazyka a obrážeč vědomostních soutěží, dříve vyznavač cyklistiky, přispěvatel do Wikipedie a propagátor žonglování (a třídění odpadu). V KT působím jako korektor a editor. Svobodný, bezdětný.

 

Markéta Domnosilová

V KT působím jako korektorka a editorka od roku 2008. Narodila jsem se dne 6. 10. léta Páně 1978 v Praze. Vystudovala Vyšší odbornou školu publicistiky tamtéž. Mám ráda zpěv, hudbu, tanec, vodáctví, tramping, lesy, hory, folkové festivaly, bowling, mariáš... V současné době na MD.

 

Externí redaktoři

Václav Štaud (nar. 1951)

Po maturitě na střední polygrafické škole a krátké praxi v tiskárně jsem nastoupil jako grafik v redakci Práce, odkud jsem přešel na pozici redaktora brněnské Lidové demokracie. Po roce 1989 a zániku obou deníků jsem se vrátil k polygrafii a při zaměstnání absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Žurnalistice jsem zůstal věrný vytvářením časopisů pro řadu obcí, a hlavně farností. Brněnským zpravodajem Katolického týdeníku jsem od roku 2005. Ženatý, otec čtyř dospělých dětí. (vaš)

Karolína Peroutková

Zatím nenavštěvovala žádný bytový seminář. Doširoka rozkročena mezi Čechy (Mníšek pod Brdy) a Moravu (Suchá Loz), jednou nohou v týdeníku Katolickém, druhým kolenem zabořena v humusu (dokumentární film na FAMU). Obdivuje Stephana Kinga. Měla psa a kočku.

 

Jiří Gračka

Novinářské profesi se věnuji od roku 2006, kdy jsem zakončil studia na teologické fakultě v Olomouci. V Katolickém týdeníku jsem začal působit roku 2010 a přispívám do něj zejména zprávami ze střední a jihovýchodní Moravy. Vedle toho si na chléb vezdejší vydělávám jako překladatel, především z a do angličtiny. Zbylý čas věnuji rodině, knihám a občas také nenáročným sportovním aktivitám. (gra)

 

Kateřina Šťastná (nar. 1979)
Vystudovala jsem Vyšší odbornou školu publicistiky v Praze. Po škole jsem pracovala v Týdeníku televize, časopisu Žena a život a externě v dalších. V roce 2004 jsem ráda zakotvila v Katolickém týdeníku, původně jako redaktorka zahraničního zpravodajství. V současné době se věnuji především rodinným a dětským tématům. Napsala jsem čtyři knihy: Umíš v tom chodit, Jedeme v tom spolu, Kápézetka chval manželky a matky, Misionářka lásky – vyprávění o Matce Tereze. Další knihy jsou „na cestě“. Jsem vdaná a mám tři děti. (kš)

Fotograf

Aleš Masner

Začal jsem fotit tak trochu náhodou v roce 2002. O dva roky později jsem prodal své první fotografie a 11. 1. 2005 se můj snímek poprvé objevil na stránkách Katolického týdeníku. Následující rok jsem fotil výcvik 4. BRN Armády ČR a dostal se i k letecké fotografii. V červnu roku 2009 jsem se stal dvorním fotografem KT. Již několik let se také věnuji obchodu a propagaci Fair Trade zboží v ČR.

Sekretariát

Věra Nevoralová

V sekretariátu redakce pracuji již několik let. Mám na starosti přijatou a odchozí poštu, elektronickou komunikaci, a pokud zavoláte do redakce, pravděpodobně uslyšíte nejdříve můj hlas. Třídím podněty našich čtenářů a zodpovědně je předávám příslušným redaktorům. Přepisuji rozhovory, pečuji o návštěvy a poskytuji běžný servis související s provozem redakce.

Ekonomický úsek

Martin Steiner

V Katolickém týdeníku pracuji od roku 2003. Jsem odpovědný za hospodaření společnosti, vytváření podmínek pro rozvoj novin a veškeré dodavatelsko-odběratelské vztahy. Působil jsem nebo působím ve statutárních orgánech několika společností a neziskových organizací. Mám dlouholeté zkušenosti z oblasti medií, obchodu a správy majetku.

 

Jana Podhorská

Po dlouholeté zkušenosti v médiích jsem již několikátým rokem posilou KT na pozici referentky, která má na starosti jak zajištění tisku novin, provoz redakce, odbyt, fakturaci a přípravu účetních podkladů, tak objednávky předplatného a s tím spojenou veškerou agendu. Zodpovídám za kvalitní péči o naše abonenty ve spolupráci s našimi distributory a pečuji o pozitivní pracovní podmínky svých kolegů. Pokud je v redakci potřeba něco nakoupit, zařídit či s něčím poradit, jsem první, za kým kolegové přijdou.

Inzerce

Hana Čulíková

Když mi před několika lety byla nabídnuta pozice vedoucí inzertního oddělení v KT, byla jsem si jistá, že je to práce, která si mě „našla“. Mám na starosti kontakt s inzerenty, rozšiřování klientely, zodpovídám za správné umístění a znění inzerátů v novinách, zajišťuji vkládanou inzerci, vyúčtování plateb a fakturaci.

Grafika

Pavel Vodička (1959, narozen v Praze, ženatý, 3 děti)

Měl jsem se stát malířem pokojů - stejně jako táta. Ale právě on rozhodl, že vystuduji polygrafickou střední školu. Udělal dobře. Grafická práce je dodnes mým koníčkem - výroba novin, knih, brožur, časopisů nebo reklam zaujímají většinu mého času. Nevím, zda jsem byl příkladem svým dětem, ale dcera Lucie a syn Ondřej v mých stopách jdou.

Lucie Dezortová (1987)

Narodila jsem se v Praze a zde také bydlím většinu života. Vystudovala jsem polygrafickou střední školu. Do Katolického týdeníku jsem chodila už za studií. A společně s tátou děláme grafickou podobu novin. Baví mě grafika, fotografování a sporty.

 

Ondřej Vodička (1991)

Přibližně před rokem jsem začal spolupracovat se sestrou na tvorbě novin ve firmě, kterou vede můj otec. Menší komplikaci mi přinesl rekvalifikační kurz, který jsem absolvoval, abych mohl být zaměstnán ve firmě. Momentálně pracuji na současné podobě televizní přílohy. Mám rád kolem sebe inspirativní kolektiv.

 Aktuální číslo 3 16. – 22. ledna 2018

Břevnov má nového opata

Dlouhých sedmdesát let dělí od sebe dvě opatské benedikce na Břevnově. Toto slavnostní požehnání a uvedení do úřadu přijal Anastáz Opasek v roce 1947, P. Prokop Siostrzonek…

celý článek


Kdo na Hrad? Zeman, nebo Drahoš?

Do druhého kola prezidentských voleb postupuje Miloš Zeman se 38,6 % a Jiří Drahoš s 26,6 % hlasů. Jaký vztah mají k církvi?

celý článek


Podrobně k počátkům Vatikánského rozhlasu

Před rokem ohlásil šéf vatikánských médií Dario Viganò reformu, která se dotkla i Vatikánského rozhlasu. Zatímco digitální kanály sloučené pod značku Vatican News…

celý článek


Mlčení kolem Laudato si’

Zanedlouho má vyjít odborně i jazykově opravené nové české vydání encykliky Laudato si’ s podtitulem O péči o společný domov, což bude příležitost se aspoň v katolickém…

celý článek
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2018

© Katolický týdeník 2004 - 2013, všechna práva     Mapa webu RSS kanál XML Sitemap  |  Online platby přes GoPay