Autoři

První řada zleva: Jaroslav Šubrt (Perspektivy), Jiří Janíček (korektor), Kateřina Koubová (šéfredaktorka), Věra Nevoralová (asistentka), Jiří Macháně (vedoucí redakce), Karolína Peroutková (Doma). Druhá řada zleva: Ondřej Vodička (grafik), Lucie Dezortová (grafička), Jan Paulas (editor), Tomáš Kutil (domácí a diecézní zpravodajství). Třetí řada zleva: Pavel Vodička (grafik), Kateřina Šťastná (Doma), Jana Podhorská (účetní), Aleš Palán (rozhovory), Jiří Prinz (zpravodajství, komentáře).

Šéfredaktorka

Kateřina Koubová

Šéfredaktorka od ledna 2016. Nejvíce zkušeností jsem získala během 11 let v redakci MF DNES, kde jsem působila v ekonomické a zahraniční redakci. V letech 2008 až 2011 jsem byla zpravodajkou v Bruselu a „přilehlé“ Evropě. Práce to byla pestrá: od reportáží ze zemětřesení v Itálii nebo první papežské návštěvy v Británii po summity EU a NATO. Hodně mě naučila práce v tiskové agentuře ČTK a v pařížské redakci Reuters. Vystudovala jsem Fakultu mezinárodních vztahů na VŠE v Praze, další studia jsem absolvovala v Miláně a Paříži. Pocházím z Moravy, ale už více než dvě desetiletí žiju v Praze. (kk)

Zástupce šéfredaktora

Jiří Macháně (nar. 1978)

Pocházím z Červeného Kostelce, novinařinu jsem studoval na církevní Vyšší odborné škole publicistiky, pracoval pro Český rozhlas a televizi Prima. Posléze jsem na Biskupství plzeňském vytvořil „instituci“ tiskového mluvčí. Rodinné vazby mě však zavály do středních Čech, v roce 2003 jsem do Katolického týdeníku nastoupil jako redaktor, vedl jsem zpravodajství a nyní jsem ustanoven zástupcem šéfredaktora KT. (mach)

Redaktoři KT

Jan Paulas (nar. 1965)

Jsem editorem KT. Do roku 1992 ekonomický pracovník, jako novinář jsem začínal v Jihlavě coby šéfredaktor křesťanského měsíčníku Zuzana. Od roku 1995 pracuji v KT. Jsem autorem a spoluautorem knižních rozhovorů (s opatem Vítem Tajovským, Anselmem Grünem, Tomášem Špidlíkem, Maxem Kašparů, Jaroslavem Medem, Petrem Příhodou aj.) a edičně jsem připravil k vydání řadu knih (pravidelně Cyrilometodějský kalendář). (pau)

Tomáš Kutil (nar. 1986)

Narodil jsem se v podhůří Šumavy, touha po vědomostech mě pak zavála do Brna, kde jsem vystudoval žurnalistiku a politologii. Už během studií jsem pracoval pro TV Prima, Hospodářské noviny, Klatovský deník a Radio Student. Několik let jsem spolupracoval i s komunitním webem Signály.cz. Do KT jsem přišel v roce 2009 na pozici vedoucího zpravodajství. (tok)

 

Jiří Prinz

Pocházím ze Staré Boleslavi. Vystudoval jsem Vyšší odbornou školu publicistiky a od poloviny 90. let působím jako novinář v různých českých médiích (Lidové noviny, TV Nova, Polabský týdeník, Zdravotnické noviny, Vademecum zdraví aj.). (pri)

 

 

Martin T. Zikmund (nar. 1966)

Narodil jsem se v rodině lékaře na Vsetíně, mám šest sourozenců. Studoval jsem evangelickou teologii v Praze, v Bangalore (jižní Indie) a v Minnesotě (USA), rovněž se účastnil bytových seminářů s Danielem Kroupou a u dominikánů. Od roku 1991 působím jako evangelický farář (Pržno, Praha-Vinohrady, Libice nad Cidlinou) a od roku 2007 také jako redaktor vatikánského zpravodajství KT a redaktor Perspektiv. Ženatý, otec tří dětí. (mtz)

 

Jaroslav Šubrt (nar. 1955)

Odpovědný redaktor Perspektiv. Před listopadem 1989 jsem pracoval na stavbách, jako noční hlídač a topič. Účastnil jsem se bytových seminářů, zejména v okruhu dominikánského kněze Metoděje Habáně. Po listopadu 1989 jsem nastoupil do redakce Katolického týdeníku, od roku 1992 jsem odpovědným redaktorem Perspektiv. Překládám z polštiny. Ženatý, otec tří dětí. (jš)

 

 

Alena Scheinostová (1977)

Redaktorka kultury a zahraničního zpravodajství. Vystudovala jsem bohemistiku na Filozofické fakultě UK v Praze. V Katolickém týdeníku pracuji od roku 2009. Žiji střídavě v Praze a Horní Vltavici, s manželem vychovávám dvě děti. (sch)

 

Lukáš E. Nosek (nar. 1978)

Pocházím z podkrkonošských Semil. Vystudoval jsem ISŠ Semily (obor pozemní stavitelství), ale záhy po maturitě jsem se začal živit administrativou. Po pár letech jsem začal studovat jako laik katolickou teologii. Bůh mne chytil a vedl, až k doktorátu. Potom jsem byl poslán na studia arabštiny a islamologie do Káhiry k misionářům comboniánům a do Říma do Nepomucena. Zvláště v Káhiře jsem pochopil, že nejsem nic, než hříšný poutník Kristův. Dnes působím na KTF UK a od června 2017 i v redakci Katolického týdeníku. Novinář nejsem, ale kolegové mne trpělivě zasvěcují do tohoto netrpělivého a nelehkého řemesla. Přispívám do Perspektiv a Témat KT. (len)

 

Tereza Zavadilová (nar. 1992)

Pocházím z jižních Čech. Novinařinu jsem vystudovala na Fakultě sociálních věd UK, kde se nyní pokouším studovat média v doktorském stupni. Zkušenosti jsem sbírala na gymnáziu v redakci MF Dnes a Deníku (České Budějovice), na vysoké škole v Praze jsem psala o kultuře pro portál Informuji a od roku 2017 pro zpravodajský server Echo24. Od jara 2018 mám v KT na starosti vatikánské zpravodajství a sem tam i něco navíc. (tez)

Karel Pučelík

Pocházím ze západních Čech. Absolvoval jsem soudobé dějiny a hospodářskou politiku, v současné době dokončuji studium hospodářských dějin. Psát jsem začal nejdříve pro časopis Ekontech a různé motoristické weby, posléze jsem přešel do deníku E15. V KT mám na starosti litoměřickou diecézi a čas od času také něco dalšího. (puč)

Korektoři

Jiří Janíček

Narodil jsem se v Kroměříži, studia mě ale zavála do Prahy. Zde jsem působil mj. jako učitel, průvodce cizinců a příležitostný překladatel. Milovník jazyka a obrážeč vědomostních soutěží, dříve vyznavač cyklistiky, přispěvatel do Wikipedie a propagátor žonglování (a třídění odpadu). Svobodný, bezdětný.

 

Markéta Domnosilová

V KT působím od roku 2008. Narodila jsem se dne 6. 10. léta Páně 1978 v Praze. Vystudovala Vyšší odbornou školu publicistiky tamtéž. Mám ráda zpěv, hudbu, tanec, vodáctví, tramping, lesy, hory, folkové festivaly, bowling, mariáš... V současné době na rodičovské.

 

Externí redaktoři

Václav Štaud (nar. 1951)

Po maturitě na střední polygrafické škole a krátké praxi v tiskárně jsem nastoupil jako grafik v redakci Práce, odkud jsem přešel na pozici redaktora brněnské Lidové demokracie. Po roce 1989 a zániku obou deníků jsem se vrátil k polygrafii a při zaměstnání absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Žurnalistice jsem zůstal věrný vytvářením časopisů pro řadu obcí, a hlavně farností. Brněnským zpravodajem Katolického týdeníku jsem od roku 2005. Ženatý, otec čtyř dospělých dětí. (vaš)

Karolína Peroutková

Zatím nenavštěvovala žádný bytový seminář. Doširoka rozkročena mezi Čechy (Mníšek pod Brdy) a Moravu (Suchá Loz), jednou nohou v týdeníku Katolickém, druhým kolenem zabořena v humusu (dokumentární film na FAMU). Obdivuje Stephana Kinga. Měla psa a kočku. (per)

 

Jiří Gračka

Novinářské profesi se věnuji od roku 2006, kdy jsem zakončil studia na teologické fakultě v Olomouci. V Katolickém týdeníku jsem začal působit roku 2010 a přispívám do něj zejména zprávami ze střední a jihovýchodní Moravy. Vedle toho si na chléb vezdejší vydělávám jako překladatel, především z a do angličtiny. Zbylý čas věnuji rodině, knihám a občas také nenáročným sportovním aktivitám. (gra)

 

Kateřina Šťastná (nar. 1979)

Vystudovala jsem Vyšší odbornou školu publicistiky v Praze. Po škole jsem pracovala v Týdeníku televize, časopisu Žena a život a externě v dalších. V roce 2004 jsem ráda zakotvila v Katolickém týdeníku, původně jako redaktorka zahraničního zpravodajství. V současné době se věnuji především rodinným a dětským tématům. Napsala jsem knihy: Umíš v tom chodit, Jedeme v tom spolu, Kápézetka chval manželky a matky, Misionářka lásky – vyprávění o Matce Tereze, atd. Další knihy jsou „na cestě“. Jsem vdaná a mám tři děti. (kš)

Sekretariát

Věra Nevoralová

V sekretariátu redakce KT pracuji několik let, pokud nám zavoláte, budete pravděpodobně nejdříve mluvit se mnou. Poskytuji běžný servis související s provozem redakce. Podněty a připomínky našich čtenářů třídím a zodpovědně předávám příslušným redaktorům, pečuji o návštěvy. Mám na starosti přípravu některých účetních podkladů, přepisy rozhovorů a aktualizaci článků na webu.

Ekonomický úsek

Martin Steiner

V Katolickém týdeníku pracuji od roku 2003. Jsem odpovědný za hospodaření společnosti, vytváření podmínek pro rozvoj novin a veškeré dodavatelsko-odběratelské vztahy. Působil jsem nebo působím ve statutárních orgánech několika společností a neziskových organizací. Mám dlouholeté zkušenosti z oblasti medií, obchodu a správy majetku.

 

Jana Podhorská

Po dlouholeté zkušenosti v médiích jsem již několikátým rokem posilou KT na pozici referentky, která má na starosti jak zajištění tisku novin, provoz redakce, odbyt, fakturaci a přípravu účetních podkladů, tak objednávky předplatného a s tím spojenou veškerou agendu. Zodpovídám za kvalitní péči o naše abonenty ve spolupráci s našimi distributory a pečuji o pozitivní pracovní podmínky svých kolegů. Pokud je v redakci potřeba něco nakoupit, zařídit či s něčím poradit, jsem první, za kým kolegové přijdou.

Inzerce

Hana Čulíková

Když mi před několika lety byla nabídnuta pozice vedoucí inzertního oddělení v KT, byla jsem si jistá, že je to práce, která si mě „našla“. Mám na starosti kontakt s inzerenty, rozšiřování klientely, zodpovídám za správné umístění a znění inzerátů v novinách, zajišťuji vkládanou inzerci, vyúčtování plateb a fakturaci.

Grafika

Pavel Vodička (1959, narozen v Praze, ženatý, 3 děti)

Měl jsem se stát malířem pokojů - stejně jako táta. Ale právě on rozhodl, že vystuduji polygrafickou střední školu. Udělal dobře. Grafická práce je dodnes mým koníčkem - výroba novin, knih, brožur, časopisů nebo reklam zaujímají většinu mého času. Nevím, zda jsem byl příkladem svým dětem, ale dcera Lucie a syn Ondřej v mých stopách jdou.

 

Lucie Dezortová (1987)

Narodila jsem se v Praze a zde také bydlím většinu života. Vystudovala jsem polygrafickou střední školu. Do Katolického týdeníku jsem chodila už za studií. A společně s tátou děláme grafickou podobu novin. Baví mě grafika, fotografování a sporty.

 

Ondřej Vodička (1991)

Pro Katolický týdeník jsem začal pracovat před několika lety, poté co jsem vystudoval grafickou školu. Hodně věcí, co potřebuji k práci, jsem se naučil i od svého táty a své starší sestry. Díky práci v týdeníku se mohu dál rozvíjet a učit se novým věcem. Mohu říct, že svou práci dělám rád, protože mě nutí přemýšlet a být kreativní.

 Aktuální číslo 3 15. – 21. ledna 2019

Panamské Jezulátko přivítalo Čechy

Panama přivítá na Světovém dni mládeže 22.–27. ledna více než 200 tisíc mladých lidí ze 155 zemí světa. Na místě jsou už čeští poutníci se dvěma biskupy.

celý článek


Tři králové v bance i v Senátu

Do Tříkrálové sbírky se stále častěji zapojují i firmy. Většina z nich zve koledníky, které vyšle Charita. V České spořitelně uspořádali sbírku sami zaměstnanci.…

celý článek


Jan Palach: Jak reagovala církev?

Palachův čin otřásl celou tehdejší společností. Reagovali na něj i představitelé církve – a to jak domácí, tak i světové.

celý článek


Karmelitky si staví klášter

Sestra karmelitka se zednickým kladívkem, kolečkem či za volantem traktoru. Takové obrázky lze spatřit v Drastech, osadě nedaleko Prahy. V prostorách bývalého statku tu roste…

celý článek
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019

© Katolický týdeník 2004 - 2018, všechna práva vyhrazena     Mapa webu RSS kanál XML Sitemap  |  Online platby přes GoPay